Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Bobří ekologie

Bobří ekologie


09.11.2012

„Před třemi roky jsme zahájili osvětu v oblasti Ekologie a Ekonomiky PVD technologií,“ napsal nám Pavel Holubář, ředitel společnosti SHM, a pokračuje: „Sami jsme netušili, že nás kromě partnerů a zákazníků vezmou za slovo také bobři, představitelé naší ohrožené fauny. Tady je jejich příběh.“

Na úvod citace z článku v časopisu MM Průmyslové spektrum č. 9/2009:
 
PVD technologie jsou obecně šetrné k životnímu prostředí, protože nepoužívají nebo nemusí používat nebezpečné chemické látky a plyny. Tento fakt vychází z principu fyzikálního způsobu odpařování či odprašování materiálu, který je stavebním kamenem výsledného povlaku. Název PVD je zkratka odvozená z anglického výrazu Physical Vapour Deposition, čili fyzikální nanášení odpařováním. Odpařovaný materiál může být čistý kov např. titan, hliník, chrom a zirkon nebo jejich slitiny, případně s příměsí některých prvků ovlivňujících cíleně vlastnosti povlaku jako např. křemík, niob, hafnium atd. Naprostá většina dnešních otěruvzdorných PVD povlaků je tvořena nitridy těchto prvků. Dusík, potřebný pro tvorbu těchto nitridů je plyn přítomný v atmosféře zhruba ze 78%. Jako pomocný plyn slouží argon, který je obsažen v naší atmosféře zhruba z 1%. Celý PVD proces probíhá ve vakuu a jeho „zplodinami“ jsou zbytky nezreagovaného dusíku (velmi malá koncentrace) a argonu, v původní plynné fázi, protože ve vakuu nemají šanci zreagovat na oxidy Nespotřebované zbytky odpařovaných kovů (katod) a jejich slitin Ti, Al, AlSi, Zr a Cr jsou recyklovány běžným způsobem a vstupují opět do nových materiálů. Nespotřebovaná energie z chladicích okruhů, která je nezbytná pro PVD proces, se může recyklovat na vytápění výrobních prostorů tak, jak je to využíváno právě v SHM. Proto je možné považovat celý cyklus PVD technologie za velmi šetrný k životnímu prostředí.
 
Po přečtení článku se zřejmě bobři z jiných ohroženějších lokalit rozhodli založit kolonii v bezpečném sousedství asi 60 m od naší firmy. Doposud jsme žili ve shodě, než se bobří hráze a břehy Bratrušovského potoka promáčely a voda si našla cestu až na náš pozemek a zastavila se u dveří do výrobních hal. Jsme rádi, že bobři důvěřují čistotě naší výroby a že je neruší ani klidný provoz našeho povlakovacího centra. Na druhé straně povodně nemáme od jisté doby rádi. Téměř nerudovské "Kam s ním" nás inspirovalo k hledání ekologického řešení. Se správci vodního toku a přilehlých porostů jsme dohodli úpravy kolem potoka tak, aby případný prosak a přepad vody byl sveden opět do Bratrušovského potoka pod úrovní hráze a aby stromy, silně narušené či již poražené našimi pracovitými sousedy, byly odstraněny. My si provedeme úpravu pozemku uvnitř firemního areálu tak, aby případná menší povodeň byla odváděna do níže položených partií a nemohla napáchat větší škody a hlavně aby se nedostala do našich výrobních prostorů.
 
 
Povodeň způsobená prosakem a přepadem vody z bobří přehrady 28. 10. 2012
 

Bobří hráz 28. 10. 2012
 
Pro samotné bobry můžeme ještě udělat jednu službu, a to vyčistit jim plastovým odpadem zamořenou hladinu a okolí. V tomto směru ekologičtí aktivisté a "služebníci pravdy" neudělali nic. Abychom naplnili ještě více zmíněnou argumentaci o ekologičnosti naší výroby, zhostili jsme se tohoto úkolu sami. Vždyť moderní podnikání, a nebojme se je označit za moderní kapitalismus, není jen o zisku a růstu výroby, ale je i o společenské odpovědnosti (známé pod zkratkou CSR) a o nově diskutovaném a uplatňovaném společenském prospěchu (známém pod anglickým pojmem "shared value") a ten by bobry neměl opomíjet.
Prosím, prohlídněte si náš bobří příběh ve fotografiích.
 
Pavel Holubář
 
 
Dílo pracovitého bobra evrospkého na Bratrušovském potoce – 2. 11. 2012
 

Unikátní foto jednoho z našich bobrů v akci – 2. 11. 2012
 
 
Ekologie obyvatel města – takhle si milé bobry, které máme rádi, neudržíme! 2. 11. 2012
 
  
Po zásahu naší bobří – ekologické brigády 9. 11. 2012
 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: