Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Další centrum pro výzkum na brněnské technice

Další centrum pro výzkum na brněnské technice


17.09.2012

Na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně bylo v pátek 14. září 2012 slavnostně otevřeno centrum nových technologií NETME. Slavnostní událost se konala pod moderátorsky odlehčenou notou řešitele projektu profesora Stehlíka a jeho výkonnou ředitelkou Peregrínou Štípovou. Prostor ke krátkým projevům dostali rektor VUT profesor Rais, děkan FSI profesor Doupovec a náměstci ministerstev školství a průmyslu. Projekt, jehož název je zkratkou anglického New Technologies for Mechanical Engineering), je financován o Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Pro nezasvěcené bylo určitým překvapením a hledali výzkumný záměr ve skutečnosti, že jedním z prvních řešených projektů Divize energetiky, procesů a ekologie bude praní prádla pro celé VUT a ubytovací kapacity (…) Tento fakt deklarovaly přítomné automatické pračky a další navazující zařízení pro tuto technologii.

Centrum by mělo především zajišťovat vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační činnost orientovanou zejména na oblast strojního inženýrství s dominantními směry konstrukčního a procesního inženýrství, strojírenské technologie a aplikovaných věd. Činnost centra je podporována mimo institucionálního financování zejména národními a mezinárodními projekty v rámci vyhlášených programů a smlouvami o doplňkové činnosti.

Držme centru a jeho pěti divizím (energetiky, procesů a ekologii, letecké a automobilní techniky, dále pak mechatroniky, divizi virtuálního navrhování a zkušebnictví a poslední divizi progresivních kovových materiálů) palce v řešení celé řady projektů a jejich tolik potřebných přínosu pro aplikace v praxi.

-dvo-


Přestřižení pásky při slavnostním otevření NETME Centra mj. jeho ředitelkou Peregrinou Štípovou, po její pravici rektor profesor Rais a levici děkan profesor Doupovec. Poslední v závěru je pak řešitel projektu profesor Stehlík, jenž při slavnostním proslovu v odlehčeném duchu nabádal na obezřetnosti všem, jimž žena vládne.
 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: