Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Den otevřených dveří u firmy Prima Bilavčík

Den otevřených dveří u firmy Prima Bilavčík


06.04.2017

Společnost Prima Bilavčík uspořádala v úterý 4.dubna pro své zákazníky a partnery v prostorách firmy den otevřených dveří, aneb Open Day 2017, jenž byl zároveň spojen s oslavami 25. výročí společnosti.

Přivítání hostů majitelem firmy, panem Bílavčíkem

Akce byla zahájena prohlídkou měřicích laboratoří a představením používaných přístrojů a technologií. K vidění byly například multisenzorové měřicí stroje, na nichž společnost také provádí zakázková měření i školení, měřicí mikroskopy, výškoměry, představeny byly i služby v oblasti komunálních měřidel.

Přístroj pro kalibraci etalonů drsnosti

Lahůdkou bylo představení kalibračních laboratoří, které jsou vybaveny řadou unikátních velmi přesných přístrojů. Prohlídka zahrnovala laboratoř pro měření teplototy, tlaku a vlhkosti, která je vybavena klimatickou komorou, malou laboratoř pro kalibraci měrek, vah a závaží či laboratoř pro kalibraci komunálních měřidel, k jejímuž vybavení patří například drsnoměr, přístroj pro automatickou kalibraci momentových klíčů, přístroj pro automatickou kalibraci číselníkových úchylkoměrů a řada dalších. Ani této oblasti se nevyhýbá fenomén zvaný Průmysl 4.0. Firma tak jako první u nás nabízí například elektronicky podepsané kalibrační listy, které si zákazníci stáhnou z firemního serveru. Tím se kromě dalších výhod minimalizuje i dříve nezbytné „papírování“.

 Představení nejpřesnějšího délkoměru na světě

Mezi dalšími navštívenými laboratořemi byla laboratoř pro měření elektrických veličin a jednou z třešniček na dortu byla laboratoř se superpřesnými délkoměry. Mezi nimi kraluje na pohled nenápadný přístroj, jen dva roky starý délkoměr Mahr, který byl v okamžiku nákupu nejpřesnějším přístrojem svého druhu na světě. Umožňuje kalibrovat měrky do délky 1 metru a aby prováděná měření nebylo ovlivněna teplotou, musí klimatizace udržovat nastavenou teplotu v toleranci 0,1 K.

Prezentace počítačového tomografu, ukázka výsledků měření

Pohled do útrob tomografu: vpravo zdroj rtg záření, uprostřed měřený díl, vlevo detektor

Další firemní chloubou je počítačový tomograf od firmy Werth, umožňující přesná měření nepřístupných oblastí či identifikaci skrytých vad. Pod masivním krytem se nachází zařízení s výkonnou rentgenovou trubicí a detektor, mezi nimiž se nachází otočný stůl s měřenou součástí.

Prezentace mobilního měřicího ramene

Druhá část programu proběhla ve školicím středisku, kde byly představeny nové 3D měřicí technologie od firmy Faro. K vidění bylo mobilní měřicí rameno a optické a laserové skenery. Těmito technologiemi lze měřit jednak malé díly, například plechové výlisky, a porovnáním s CAD daty vyhodnotit odchylky, jednak i rozměrné mnohametrové konstrukce, sestavy nebo stavby. Kromě průmyslového využití (např. pro dokumentaci výrobních linek, robotických pracovišť aj.) tyto technologie nacházejí uplatnění například také v kriminalistice nebo v dokumentaci kulturního dědictví.

Měří se všude. Na fasádě budovy školicího střediska čas, teplota, tlak a vlhkost

Svrhlíkovo měřidlo, aneb ne všechno je třeba v životě brát vážně...

Den byl zakončen společenským večerem v Galerii vín v Uherském Hradišti, který zpříjemnila cimbálová muzika v podání souboru Olšava.

-Mk-

 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: