Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Festival České inovace

Festival České inovace


23.02.2012

 

Dne 22. února 2012 proběhlo v Národní technické knihovně vyhlášení ceny Technologické agentury ČR a soutěže Nejlepší spolupráce roku a Česká inovace 2011 pod souhrnným názvem projektu „Festival České inovace“. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR.

Soutěž Nejlepší spolupráce roku pořádá Americká obchodní komora (AmCham) a Sdružení pro zahraniční investice (AFI), pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), za podpory agentury CzechInvest a Technologické agentury ČR. Soutěž Nejlepší spolupráce roku si klade za cíl ocenit nejlepší příklady spolupráce mezi firmami a výzkumnou sférou. V letošním roce došlo k propojení soutěže s iniciativou Česká inovace o. p. s..

V rámci 2. ročníku soutěže Cena Technologické agentury ČR získal první místo projekt Technické školky (předkladatelé: Vysoké učení technické v Brně a Prefa Kompozity, a.s., Základní škola a Základní a Mateřská škola Pramínek, o. p. s., Česká manažerská asociace, o. s., EGP INVEST, spol. s r.o.).

Výstupem tohoto projektu je manuál, který byl zpracován pro potřeby pedagogů z mateřských a základních škol. Dílčím výstupem je užitný vzor určený pro výuku dětí, který se týká modelů mostních konstrukcí. Do projektu jsou ze strany VUT zapojení mladí asistenti, kteří si uvědomili, že mohou nastat situace, kdy technickou problematiku musí umět  vysvětlit tak, aby tomu rozuměly i malé děti. A výsledky projektu jsou překvapivé, děti se o vše živě zajímaly, pozitivní zpětné vazby jsou i od rodičů.

 „Vítězný projekt se snaží podpořit v dětech nadšení pro technické obory již od útlého věku. Není zaměřen na okamžitý efekt, ale dlouhodobě, takový projekt rádi podpoříme,“ uvedl David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko, která je hlavním partnerem České inovace. 


Na snímku předává David Vrba, generální ředitel 3M Česko, ocenění zástupcům projektu: Prof. Drahomír Novák, proděkan Fakulty stavební VUT Brno (uprostřed) a Miloš Filip, ředitel Prefa kompozity a.s. (vpravo). Vítězové obdrželi exkurzi do inovačního a výzkumného centra společnosti 3M v její centrále v americkém St. Paul, Minnesota.

Ukázalo se také, že významnou roli v projektu mají i „senioři” – (z klubu seniorů ČMA), kteří se jako bývalí úspěšní manažeři chtějí i v důchodovém věku uplatnit svými dlouholetými zkušenostmi a znalostmi. V projektu měli funkci oponentů a poradců.

Výstupy z tohoto projektu budou uplatněny v těch školách a školkách, které o ně projeví zájem. Počítá se s tím, že implicitně se zavedou do plánované firemní školky VUT Brno.

Výběr byl proveden z celkem 15 přihlášených projektů. Předsednictvo TA ČR při vyhodnocení posuzovalo zejména praktické uplatnění výsledků a přínosy projektů. U projektu „Technické školky“ ocenilo právě přínosy, které mohou být v případě úspěšného rozšíření projektu významné. Ačkoliv tyto se pravděpodobně projeví s odstupem 10-15 let, mohou hrát významnou roli pro výkonnost české společnosti z pohledu inovací. Současně je rozvíjení technického myšlení, tvořivosti, manuální zručnosti a verbálních schopností u dětí v kombinaci s předáváním zkušeností od starších generací důležitým aspektem udržení a zejména dalšího rozvoje inovačního potenciálu.

-ih-

 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: