Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Inprocesní měření na obráběcích strojích

Inprocesní měření na obráběcích strojích


30.04.2019

Minulý týden pořádalo výzkumné centrum RCMT v Praze ve spolupráci s TPCVT, SpOS a ČMSA v rámci projektu NUCLEI odborný seminář na téma Inprocesní měření na obráběcích strojích. Nutnost proměřovat různé parametry stroje i v průběhu obrábění je čím dál tím častěji skloňované téma, neboť kvalita vyráběného produktu je přímo ovlivněna mnoha faktory uvnitř stroje. Není proto divu, že se touto problematikou zabývají výrobci měřicích zařízení, ale stále častěji také výrobci strojírenské techniky. Odborného semináře se zúčastnily firmy: Renishaw – jako partner odborného semináře, Marposa, Mesing, Amest či SKF. Všechny tyto firmy se problematice měření finálních produktů a různých parametrů stroje intenzivně věnují. Dalšími vystupujícími byli zástupci operačních systémů společností Siemens a Heidenhain.


O inprocesní měření je zájem, svědčí o tom zaplněná pocluchárna.

Úvodního slova se ujal Jan Smolík, předseda Společnosti pro obráběcí stroje, gestor rozvoje oborového výzkumu a vedoucí projektů VaV na RCMT, a představil posluchačům činnost a hlavní cíle RCMT, probíhající projekty vč. NUCLEI i aktivity, jež v rámci projektů i mimo ně výzkumné centrum provádí. Upozornil na problémy, s nimiž se výrobci strojírenské techniky v dnešní době často potýkají, a představil novou internetovou aplikaci Technologický digitální periskop,  která usnadní vyhledávání vyhlášených výzkumných projektů v rámci zemí střední Evropy. Aplikace uvádí také potenciální partnery k daným projektům, a jaké zázemí k výzkumu nabízejí. K dnešnímu dni aplikace obsahuje na dvě stě projektů.


Jan Smolík úvodem odborného semináře představuje aktirvity RCMT.

První tematická přednáška v podání Tomáše Kozla, vedoucího vývojových projektů a zkušebny ve společnosti TOS Varnsdorf, posluchačům představila obráběcí stroj s integrovanou funkcionalitou souřadnicového měřicího stroje s označením WHT. Stroj je vybaven novým uživatelským rozhraním TOS control. Při návrhu rozhraní se vývojáři motivovali mobilním telefonem, který dnes umí používat úplně každý a jednotlivé systémy, které lze přes rozhraní ovládat, dostaly podobu aplikací jako u chytrých mobilních zařízeních. Jedna z aplikací je tedy i funkce souřadnicového měřicího stroje, která dokáže obrobek proměřovat mezi jednotlivými výrobními kroky přímo na stroji bez nutnosti zejména u velkých obrobků časově náročného přesunu ze stroje do souřadnicového měřicího stroje. Na vývoji této aplikace spolupracuje TOS Varnsdorf s RCMT.

Měřicí systémy se přesouvají z izolovaných pracovišť do produkční části výroby
Společnost Renishaw představila jednotlivé měřicí systémy určené právě pro měření uvnitř výrobního stroje, ale i automatické měřicí systémy pro kontrolu kvality vyráběných dílů či měřicí přístroje, které pomůžou již při stavbě výrobního stroje. Ředitel společnosti Renishaw, Josef Sláma, pak na příkladu firmy Mipexa posluchačům ukázal benefity, které měřicí přístroje mohou výrobním podnikům přinést. Od doby kdy Mipexa začala v roce 2014 spolupracovat s Renishaw, třikrát zvýšila objem výroby i zisku.


Zástupci společnosti Renishaw, Josef Sláma a Jon Kerry (zprava), představují posluchačum řešení pro nejen pro inprocesení měření.

Také další zúčastněné společnosti představily svá inteligentní, sofistikovaná a vysoce účinná řešení, která mají jasný úkol: zabezpečit požadovanou kvalitu, zabezpečit plynulou výrobu s co nejnižší zmetkovitostí a prostoji. S tím úzce souvisí: prediktivní údržba strojů a zařízení, pomocí naměřených dat automatizované provádění korekcí na strojích během obráběcího procesu a plánování výroby.

-EB-


 Krátký záznam z odborného semináře si můžete prohlédnout na následujícím videu.

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: