Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Jubilejní ročník celorepublikové soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP

Jubilejní ročník celorepublikové soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP


08.06.2012

Tento týden byl tiskovou konferencí odstartován již 5. ročník celorepublikové soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP. Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je podpora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.


V rámci soutěže budou uděleny ceny v těchto kategoriích:

V první kategorii „Česká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (10 – 24 zaměstnanců), Střední společnost (25 – 99 zaměstnanců) a Velká společnost (100 a více zaměstnanců).

CCB - Czech Credit Bureau vybral z databáze kandidátky na účast v pátém ročníku. Po prověření 11.321 firem prošlo kritérii soutěže 340 společností, které se budou moci přihlásit k letošní účasti. Z celkového počtu firem je 249 v kategorii Malá společnost, 74 společností v kategorii Středně velká společnost a 17 společností v kategorii Velká společnost.

Druhá kategorie „Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“ bude vyhodnocena bez ohledu na počet zaměstnanců. Hodnotí se vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti. Patronem ceny je GE Money Bank.

Třetí kategorie „Výjimečný růst firmy“ hodnotí výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena. Patronem této ceny je společnost MasterCard.

Čtvrtá kategorie „Cena za inovativní řešení“ je udělována pod patronací Allianz. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Více informací o soutěži naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz. Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže je 26. září 2012 včetně. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 6. listopadu 2012 pod záštitou předsedy vlády ČR.

-gj-


„Naplňuje mě osobní radostí, že jsme za pět let dokázali díky soutěži obsáhnout skupinu téměř 54 tisíc firem, které odpovídají kritériím soutěže a osobně jsme hovořili s 1.200 společnostmi s nejlepšími výsledky. Věřím, že díky příležitostem, které ženy podnikatelky díky soutěži mají, pomáháme rozvíjet jejich podnikání a především uvědomovat si jejich vlastní úspěchy,“ říká Helena Kohoutová, ředitelka Agentury Helas a spoluzakladatelka projektu, na fotografii vlevo.

Jana Švenková, partnerka společnosti Mazars, a druhá spoluzakladatelka projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP, navazuje: „Při pohledu zpět jsem zjistila, že jsme se osobně za téměř pět let soutěže setkali s více než 150 nominovanými podnikatelkami ze všech 14 krajů ČR. Z nich jsme dosud ocenili vítězných 29 českých podnikatelek. Za všemi těmito suchými čísly se skrývají lidské příběhy jednotlivých podnikatelek i všech lidí, kteří se podílejí na dlouhodobém úspěchu jejich firem. Vizí naší soutěže je přispívat k dlouhodobé a postupné kultivaci podnikatelského prostředí díky důrazu na základní etické hodnoty – vzájemný respekt, podporu v rámci komunity, čestné jednání. A při prvním významném výročí soutěže – 5 let od jejího založení, po všech bouřlivých otřesech na hospodářské i politické scéně posledních let – se zdá, že se naše vize začíná v českých reáliích skutečně naplňovat.“., foto Jiří Šmíd


O svých zkušenostech s loňským ročníkem soutěže promluvila PaedDr. KATEŘINA MARKOVÁ, majitelka firmy MONADA, loňská vítězka kategorie Výjimečná podnikatelka, Foto Jiří Šmíd

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: