Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Konference Beyond Horizons

Konference Beyond Horizons


27.11.2019

Nejnovější technologické trendy, digitalizace, průmysl 4.0 či vzdělávání 4.0 byla hlavní témata dvoudenní konference Beyond Horizons: Technology and Business World in 21st Century, kterou pořádala Škoda Auto Vysoká škola. Řečníci z různých koutů světa reagovali zejména na aktuální změny ve společnosti - rostoucí trhy, globalizaci či demografické změny.


Konference Beyond Horizons přilákala na 600 posluchačů.

Konferenci zahájil rektor VŠ Škoda Auto a připomněl, že škola brzy oslaví své dvacáté výročí. Mezinárodní konference tak pomyslně započala plánované oslavy. „Cílem konference bylo nahlédnout do budoucnosti a dát účastníkům přehled o trendech, kterými se budou společnosti a pracovní trhy napříč celým světem ubírat,“ dodal Mertlík. Během své přednášky upozornil mj. na nelehkou situaci vzdělávacích institucí, které by měly mladou generaci připravit na následujících 50 let ekonomické aktivity. Nikdo však neví, jak bude pracovní trh za půl století vypadat. „Je tedy na školách, aby zkombinovaly nejnovější profesní dovednosti s hlubokými dlouhodobými základy, na kterých mohou studenti v budoucnu stavět,“ hodnotí aktuální stav směru, kterým by se mělo dnešní školství ubírat.


Úvodního slova se ujal rektor Vysoké školy Škoda Auto. Sám pak vedl přednášku na téma vzdělávání 4.0.

Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier se ve své přednášce věnoval změnám a výzvám, kterým aktuálně čelí automobilový průmysl, zejména společnost Škoda Auto. Na mnohých příkladech ukázal pozitivní přístup ke změnám, jimiž lidstvo prochází. Dobré je z nich dělat příležitosti. Stárnoucí obyvatelstvo by mohlo více v budoucnu ocenit autonomní vozy, když už nebudou schopni řídit atp. Dále prozradil, že v příštím roce v rámci Strategie 2025 představí Škoda Auto vlastní modely elektromobilů.


Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier upozornil na změny a výzvy, kterým aktuálně čelí automobilový průmysl.

Energetická profesorka Corinne Hoisington z Central Community College v Lychburgu také poukazovala na rychle měnící se trh v závislosti na rozvoji umělé inteligence a technologiích. Mimo jiné zmínila, že vzdělávání se v budoucnu díky novým technologiím zcela přesune do digitálního světa, a to včetně technických a lékařských oborů. Praxi budou podle Hoisington studenti vykonávat skrze 3D simulace. Vyzývala obecenstvo k neustálému vzdělávání se a k odvaze rozvíjet vlastní nápady např. v podobě start-upů. Itzhak Swary z izraelské Champion Motors se věnoval právě tématu start-upů, kde upozornil na problém ve vyhodnocování jejich ekonomické strategie. Je podle něj nutné, aby se start-upy soustředily více na tvorbu trvale udržitelných a účinných hnacích mechanismů namísto současného konceptu „růstu za každou cenu“.


Energetická profesorka Corinne Hoisington poukazovala na rychle měnící se trh v závislosti na rozvoji umělé inteligence a technologiích, jež během své přednášky sama využívala. Důležité jít příkladem. Ještě si dovolím prozradit, že prof. Hoisinghton je hrdou matkou šesti dětí a babičkou pěti vnoučat.

Kterým změnám aktuálně čelí Evropská unie, vlivu průmyslu 4.0 a strategickému plánu Evropské komise se následně věnoval příspěvek Zdeňka Čecha. Nejen v ČR budu nutné se s demografickými změnami vyrovnat navýšením produktivity a to dle jeho slov bez patřičné automatizace a robotizace nebude možné.


Změnám, kterým aktuálně čelí Evropská unie, vlivu průmyslu 4.0 a strategickému plánu Evropské komise se následně věnoval příspěvek Zdeňka Čecha.

Poslednímu bloku prvního dne zaměřeného na digitální přístupy v průmyslovém prostředí vévodily příspěvky Erskina Bluncka z německé University of Nürtingen-Geislingen, Inga Gestringa z University of Applied Sciences v Drážďanech a Franze Staberhofera z University of Applied Sciences Upper Austria. Hovořilo se o klíčových hráčích v digitálním světě a změnách v logistice, jež se stále větší digitalizací přichází. Porovnáváni byli největší světoví hráči tohoto oboru - USA, Čína a Německo. Tyto země mají například diametrálně odlišný názor na příchod autonomních vozidel. Zatímco téměř 50 % Číňanů se nemůže dočkat jejich používání, v USA je to už pouze 22 % obyvatel a nejvíce skeptičtí jsou Němci s 19 %.


Erskin Blunck z německé University of Nürtingen-Geislingen porovnával největší světoví hráče - USA, Čína a Německo - v digitálním světě a změnách v logistice, jež se stále větší digitalizací přichází.

Druhý den otevřely příspěvky Pavla Mertlíka a Jany Šrámové na téma vzdělávání 4.0. Šrámová, která působí v HR Škoda Auto, se ve své prezentaci věnovala třem modelům zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. Potvrdila, že tzv. transformativní vzdělávání, tedy důraz na rozvíjení kompetencí namísto předávání velkého množství informací, které Škoda Auto Vysoká škola přináší do českého vysokoškolského sektoru, je z pohledu jednoho z nejlepších zaměstnavatelů v České republice tou správnou cestou do budoucna. 

Do posledního bloku konference zaměřeného na spotřebitelský výzkum a klíčové postavení zákazníka v průmyslu 4.0 přijali pozvání hostující profesorka na Škoda Auto Vysoké škole Sharon Vondra Thach z Tennessee State University a Michael Solomon ze St. Joseph´s University ve Philadelphii.


V rámci všech bloků probíhala velmi živá diskuze. Účastníci mohli své dotazy klást přímo na místě anebo přes aplikaci sli.do, do které byly během jednotlivých panelů zasílány desítky otázek a podnětů k diskuzi.

Partnery konference byly společnosti Škoda Auto, Montana, Bosch Rexroth, Hönigsberg & Düvel Datentechnik a NMS Market Research, jež si pro přítomné na místě připravily demonstrace moderních technologií, které nyní vyvíjejí.

-EB-

K vytvoření zprávy byly použity také tiskové materiály Škoda Auto Vysoká škola. Fotografie: Škoda Auto Vysoká škola.

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: