Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Novinky v řídicích systémech nejen pro jaderné elektrárny

Novinky v řídicích systémech nejen pro jaderné elektrárny


20.11.2019

Koncem minulého týden pořádala společnost ZAT, přední dodavatel řídicích systémů pro energetiku a průmysl a výrobce elektronických sestav používaných v náročných průmyslových odvětvích, ve svém příbramském výrobním závodě den pro novináře. Nahlédnout jsme mohli do historie řídicích systémů, které dnes nesou označení SandRA, do výroby plošných spojů i rozvaděčů. Představeny byly také novinky z nejmladší divize Smart systémy či od nově akvírované společnosti Definity Systems.Výroba průmyslové elektroniky
K dosažení náročných parametrů elektronických sestav využívá ZAT moderní výrobní technologie. Ty umožňují stabilně dosahovat vysoké kvality produkce, její spolehlivosti a zároveň vysoké flexibility výroby. Vybrané typy produktů se podrobují testům ve ztížených podmínkách, např. zvýšená teplota okolí. Při testování jednotek se zpravidla používají automatická testovací pracoviště, která eliminují lidský faktor a garantují přesná měření se záznamy. Důkazem je i poskytování mimořádně dlouhé záruční doby na výrobky. Například na hardware řídicího systému SandRA ZAT garantuje záruční dobu 10 let.Ve výrobním závodu v Příbrami se ročně vyrobí přes 70 000 kusů průmyslové elektroniky. Polovinu výrobní kapacity zabírají zakázky pro externí firmy. Špičkovou kvalitu firma zajišťuje použitím specializovaných kroků ve výrobním procesu, jako jsou mytí či selektivní lakování osazených desek. Ve výrobě plošných spojů ZAT splňuje nejnáročnější normy IPC-A-610 Class 3. Pro zajištění vysoké bezpečnosti a spolehlivosti při výrobě rozvaděčů má nastaveny interní procesy včetně odstupňovaného přístupu kontroly kvality.Průmyslová elektronika ZAT se uplatňuje na jaderných i klasických elektrárnách, v automatizaci technologických procesů, v drážních aplikacích, ve sběru dat, v elektrických lokomotivách, rychlovlacích, trolejbusech i v technologiích pro dálkový přenos energie HVDC. Činnosti jsou certifikovány normami EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 13485:2016, ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN ISO 14001.2015, ISO 45001:2018.Řídicí systém SandRA
SandRA (Safe and Reliable Automation) je moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS) navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému. Široká škála nabízených technických prostředků a možných uspořádání architektury systému umožňuje použít ho jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak pro řízení malých technologií, jako jsou čističky odpadních vod, regulační stanice apod.V rámci současného trendu vyššího zapojení energetického mixu při výrobě elektrické energie ZAT vyvinuli kompaktní regulátor turbíny SandRA Z210 CTC. Jde o řešení pro turbíny menšího výkonu. Jeho výhody jsou především jednoduchá a rychlá instalace, nízká cena a stejný výpočetní výkon jako u robustních systémů. Řešení splňují všechny požadavky na přesnost a rychlost reakce na najetí bloku a dodávkách elektrické energie. Dle Komory obnovitelných zdrojů energie existuje prostor pro výstavbu nových malých vodních elektráren v řádu stovek, přesněji 600 až 700 elektráren, podobně situaci vnímá Cech provozovatelů malých vodních elektráren, snad i optimističtěji. Pro srovnání, v současnosti je v Česku evidováno necelých 1 600 malých vodních elektráren s výkonem od 1 kW do 10 MW.Řídicí systém pro nový typ jaderných reaktorů VVER 1200 - patent
Čtyřletý vývoj ve spolupráci se Škoda JS na trh přinesl novou generaci systému RRCS pro řízení pohonů LKP-M/4 v projektech SKŘ reaktorů VVER 1000 a VVER 1200. Nový systém zvládne vyšší výkon, přesněji vyhodnocovat polohu tyče (patentové řešení), umožňuje ovládání i při poruše, minimalizuje čas na údržbu při plánovaných odstávkách, celkově zlepší kvalitu kontroly aktivní zóny – vyšší diagnostika mechanického stavu pohonu a palivové kazety.
Pro Centru výzkumu Řež dodala firma řídicí a ochranný systém pro malý výzkumný reaktor a další technologie pro výzkum, čímž přispívá k vývoji jaderného reaktoru čtvrté generace. V současné době realizuje společně se Škoda JS vývojovou zakázku prototypu systému pro řízení experimentálního reaktoru na jihoamerický kontinent.V rámci dostavby jaderných bloků v České republice chce společnost ZAT uplatnit svůj řídicí systém a know-how z oblasti jaderné energetiky na projektech VVER. Dodavatelem této technologie je také společnost Rosatom. Zdeněk Šíma, jednatel Rosatom Central Europe, se k tomu vyjádřil: „ZAT je tradičním dodavatelem řídicích systémů pro mnoho oborů průmyslu a dopravy. V jaderné energetice je spolehlivým partnerem pro dodávky výrobků a služeb nejen pro české a slovenské jaderné elektrárny, ale i pro jaderné elektrárny v mnoha zemích světa. Pro technologii VVER působil a působí ZAT na celkem 26 jaderných blocích a Rosatom očekává, že se společnost bude významným způsobem podílet i na dalších nových elektrárnách, včetně těch v České republice.“Smart systémy
Divize Smart systémy patří mezi nejmladší a v současné sobě nejdynamičtěji rozvíjející se obory ve společnosti ZAT. V loňském roce zaznamenala téměř dvojnásobný růst, kdy výše tržeb dosáhla 75 milionů korun a nový obchod rekordních 117,8 milionu korun. „Předpokládáme, že nárůst tržeb v této oblasti strmě poroste,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy.

Divize Smart systémy realizuje malé až střední zakázky v oblasti dopravy, plynů, smart systémů a IoT řešení. V rámci železniční dopravy zajišťuje komplexní dodávky dispečerské řídicí techniky a dálkové diagnostiky technologických systémů. Se systémy ZAT se setkáte na několika úrovních řízení. Firma zajišťuje sběr dat od procesní úrovně přes lokální vizualizaci až po centrální krajské dispečinky. Na základě požadavků ZAT zajistí řídicí systém pro každý technologický proces. S využitím nejnovějších komunikačních sítí zajišťuje sběr dat z technologických procesů a zařízení v místech, kde není možné použít standardní komunikační sítě nebo je jejich využití neefektivní. Informace z různých zdrojů se následně sdružují do jednoho grafického rozhraní. Produkty mohou být postavené na vlastním řídicím systému ZAT SandRA či na systémech renomovaných český a zahraničních výrobců.V loňském roce uvedla firma na trh novou platformu SimONet, která zajišťuje bezdrátový sběr, přenos a zpracování dat pomocí sítí IoT. SimONet zasílá notifikace a upozorňuje na nestandardní stavy, hledá souvislosti mezi hodnotami, detekuje případné ztráty, předchází havarijním stavům, dokáže analyzovat měřená data, zvyšovat efektivitu plánování údržby a vede k finančním úsporám, umožňuje sledovat: energie, objekty, polohu, produktovody i sběr dat v zdravotnických přístrojích ohledně zdraví pacienta.

ZAT se dlouhodobě zaměřuje na vývoj inteligentních systémů řízení. Mezi strategické cíle společnosti patří rozvoj softwarových služeb spojených se zpracováním velkého množství dat a jejich prezentací na moderních informačních platformách. „I proto jsme k prvnímu lednu tohoto roku včlenili do struktury dceřinou společnost Definity Systems, která se na vývoj IoT technologií zaměřuje,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva. ZAT tímto krokem posílil své portfolio vývoje softwaru na zakázku a tvorbu nezávislých nadstaveb podnikových systémů, z nichž klienti získávají dodatečné informace i funkce pro analýzu, rozvoj a řízení firmy. Těmito nadstavbovými systémy lze také rozšířit funkcionalitu stávajících produktů společnosti ZAT.

-EB-
Zpráva byla zpracována s pomocí tiskových zpráv ZAT. (FOTO: ZAT)
 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: