Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Open Day ve firmě Prima Bilavčík

Open Day ve firmě Prima Bilavčík


18.04.2018

Společnost Prima Bilavčík uspořádala 11. dubna den otevřených dveří nazvaný jednoduše Open Day 2018, na němž představila svým zákazníkům prostory svých kalibračních laboratoří a novinky v oblasti měřicích přístrojů. Setkání zahájil ředitel společnosti, pan Petr Bílavčík, jenž přivítal hosty a seznámil je také s otevřením dvou nových laboratoří, v Mladé Boleslavi a v Ústí nad Orlicí.

Přivítání návštěvníků ředitelem společnosti

Některé z přístrojů byly představeny v prostorách školicí místnosti. Patřil k nim například  průmyslový scanner Werth – FlatScope pro rychlou a přesnou 2D inspekci plochých dílů ve výrobě. Přesnost přístroje se pohybuje v setinách milimetru. Předvedeno bylo rovněž optické měření na multisenzorových souřadnicových strojích Werth VideoCheck, které nacházejí uplatnění zejména u hodně členitých dílů vyžadujících bezkontaktní měření. K vidění byly také výškoměry a další přístroje.

Průmyslový scanner Werth – FlatScope

Návštěvníci si dále prohlédli prostory a vybavení akreditovaných kalibračních laboratoří pro měření různých veličin. Jako zajímavost můžeme uvést, že společnost Prima Bilavčík v letošním roce slaví půlkulaté, 15. výročí udělení akreditace.

Představení drsnoměru Mahr

První z představených laboratoří se zabývá měřením geometrických veličin jako délek a úhlů a dále momentem síly. K vidění byl například drsnoměr od firmy Mahr.  Průvodce vysvětlil jeho parametry a doporučil zájemcům, aby se u drsnoměrů zajímali hlavně o parametr zbytkového chvění. Pro kalibraci měřidel momentu síly je tato laboratoř vybavena automatickým zkušebním zařízením od firmy Stahlwille. Používá se pro kalibraci momentových klíčů. Představen byl také automat pro kalibraci číselníkových úchylkoměrů, jenž díky technologii zpracování obrazu dokáže sám přečíst hodnoty z analogových i digitálních úchylkoměrů.

Pohled do laboratoře pro kalibraci délek, vah a závaží, dole je vystavena zmíněná sada měrek

Jen přes sklo bylo možné nahlédnot do další laboratoře. To proto, aby nebyla ovlivněna zde probíhající měření. Vystavena tu byla unikátní sada koncových měrek. Ty jsou tak přesné, že sadu není možné vyrobit vyrobit rovnou na míru. Její příprava proto probíhá tak, že vyrobené měrky se změří, roztřídí a sada se postupně kompletuje. Její kompletace v daném případě trvala celý rok. Jde zde zejména o dosažení prakticky absolutní rovnoběžnosti ploch měrek. Ty se navíc musejí vyrábět z několik let vyzrálého materiálu, aby si během následného používání zachovaly rozměrovou stabilitu.

Následující laboratoř je určena pro kalibraci délkoměrů. Kalibrují se zde například závitové i hladké kalibry, měrky aj. Chloubou této laboratoře je délkoměr CIM, nejpřesnější nejen ve firmě, ale patřící k nejpřesnějším délkoměrům na světě. Zákazníkům je k dispozici také pojízdná kalibrační laboratoř, která provede kalibraci běžných dílenských měřidel přímo ve výrobní firmě.

Centrum počítačové tomografie

Další chloubou firmy je centrum počítačové tomografie. Je vybaveno tomografem Werth s 300kV rentgenovým zdrojem. Ač byl tento stroj instalován už před třemi a půl rokem, stále patří ke světové špičce. Je využíván pro zakázkové měření a umožňuje jak kontrolu rozměrů, tak nedestruktivní testování vnitřních vad. Možnosti zpracování dat jsou velmi široké. Zdigitalizovat lze prakticky cokoliv, včetně nedostupných vnitřních ploch dílů či obtížně skenovatelných materiálů, jako je čiré sklo. Použitelnost metody závisí na materiálu kontrolovaného dílu. S rentgenovým zdrojem daného výkonu lze například skenovat tloušťky materiálu až do 50 mm v případě oceli, nebo až do 320 mm u plastu.

Laboratoř pro kalibraci elektrických veličin

Kromě laboratoří pro kalibraci geometrických veličin je zákazníkům k dispozici laboratoř pro kalibraci teploty, tlaku a vlhkosti. Kalibrovat je možné teploměry a přístroje různých konstrukcí pro měření teplot v rozsahu od -100 do 1 600 °C. Jinou úlohou, kterou mohou technici společnosti Prima Bilavčík nabídnout, je zmapování homogenity teplotního pole v elektrické peci. Jedná se o důležitou vlastnost například z hlediska správnosti tepelného zpracování strojních dílů. Jak jsme se od našeho průvodce dozvěděli, často bývá potřebné provést kalibraci měřidel teploty přímo v provozních podmínkách, neboť správnosti výsledku závisí na celém řetězci zpracovnání dat a mohou ji ovlivňovat i banální závady jako například studený nebo špatně utažený spoj. Kalibrace tlaku lze provádět v rozsahu od -0,1 MPa do 100 MPa. Kalibrují se opět buď jednotlivé přístroje, nebo celé měřicí řetězce. Dále se provádějí kalibrace vah a závaží či kalibrace elektrických veličin, například u revizních přístrojů.

Ukázka měření s měřicím ramenem FaroArm

Program pak pokračoval ve školicím středisku, kde byly návštěvníkům v praktických ukázkách představeny mobilní souřadnicové měřicí stroje Faro. K nim patří například měřicí rameno FaroArm pro dotykové i bezdotykové měření pomocí kuličky nebo laserového skenování nebo Faro Laser Tracer používaný pro měření rozměrných dílů nebo i pro zaměření celých výrobních linek, případně i ve spojení s měřicím ramenem. Novinkou je Přístroj Faro Tracer Laser Projector, jehož úlohou je promítáním laserového paprsku na povrch dílů vytvářet na tomto dílu virtuální šablony, které slouží ke spolehlivé kontrole polohy jednotlivých komponent, otvorů a dalších prvků. Představen byl také ruční 3D scaner Preciscan.

Promítání virtuálních šablon na povrch kontrolovaného výrobku přístrojem Faro Tracer Laser Projector

V závěru setkání pan Bílavčík představil nově ustavený Klub metrologů, jehož smyslem je společné setkávání odborníků nad tématy z oblasti metrologie, a pozval zúčastněné na společenskou část programu. Celkem se Open Day ve firmě Prima Bilavčík zúčastnilo více než 90 hostů.

-Mk-
 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: