Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Řízení podniků podle ROI

Řízení podniků podle ROI


10.03.2017

Během loňského roku jsme v celkem osmi částech seriálu prezentovali na stránkách MM Průmyslového spektra nejen manažerské obci, ale i dalším zájemcům z řad průmyslových podniků a akademických i profesních institucí podstatu potřeby maximálního zhodnocování kapitálu ROI (Return on Investment). Publikovaný seriál shledal velkou odezvu ze strany čtenářů a proto se vydavatelství MM publishing společně s autory rozhodli zrealizovat seminář, který by se aspektům problematiky zhodnocování investovaného kapitálu věnoval jak po teoretické stránce, tak i na praktických ukázkách implementace informačního systému PPROI a následně s referencí konkrétní výrobní firmy.

Partnerem konference se stala síť Enterprise Europe Network a Technologické centrum AV ČR, v jejichž prostorech se akce 8. března 2017 za účasti téměř 60 přítomných konala.

Kompletní seriál má své místo i ve speciální sekci našeho webového portálu. //www.mmspektrum.com/rizeni-podniku-podle-roi.html

Na konferenci postupně vystoupili klíčové osobnosti ve vazbě na informační systém PPROI. Úvodní přednášky se zhostil profesor Milan Matějka, který se ve svém vystoupení věnoval vědeckým aspektům efektivního řízení podniku. Na něj v praktických ukázkách využití systému PPROI navázal jeho syn, doktor Marcel Matějka.  Společnost HŽP Prostějov  (dříve Hanácké železárny a pérovny Prostějov) je od roku 2005 klíčovým implementátorem informačního systému PPROI. Finanční ředitel Radek Páleník, který je zásadní osobou ve společnosti pro tento systém, ve svém vystoupení referoval o zásadních milnících implementace a vyzdvihl přednosti jak systému PPROI, tak i komunikace s jeho tvůrci. Firma HŽP Prostějov, člen skupiny Moravia Steel, se specializuje na vývoj, výrobu a prodej šroubových, listových a parabolických pružin z oceli především pro železniční a automobilový průmysl.

Pro pořadatele bylo velkou ctí mezi řečníky přivítat ing. Jana Vrbu, který mj. byl po sametové revoluci za vlády Petra Pitharta ministrem průmyslu a obchodu a v roce 1991 prosadil privatizaci mladoboleslavské Škody německému koncernu VW. Ing. Vrba má obrovské praktické znalosti a zkušenosti. Dlouhodobě spolupracuje s týmem zahraničních expertů, kteří kupují, restrukturalizují a prodávají podniky. Po důkladném prostudování sborníku článků ing. Vrba považuje PPROI za komplexní nástroj ke zvýšení hodnoty firmy, který by neměl skončit někde ve vědeckých knihovnách nebo v několika českých podnicích.

Akce se mezi účastníky shledala s velkým zájmem, o čem svědčila i dlouhá diskuze v rámci panelu, kterého se výše uvedení řečníci společně s ing. Petrem Zavoralem (konzultant PPROI) účastnili. Akce byla moderována šéfredaktorem MM Průmyslového spektra Romanem Dvořákem.

Následující fotky Michaely Blšťákové z Technologického centra nechť Vám přiblíží atmosféru semináře věnovaného úvahám a konkrétním krokům pro zvyšování hodnoty firem.


Konference se účastnilo na 60 odborníků z řad výrobních firem.


Prof. Milan Matějka, letitý zastánce a bojovník za zvyšování efektivity výrobních procesů.


Doktor Marcel Matějka demonstroval na konkrétních ukázkách ukázky aplikací systému PPROI.


Společná fotografie všech aktivních vystupujících (vlevo finanční ředitel HŽP Prostějov, ing. Radek Páleník, kteří přes 10 let úspěšně systém PPROI používají). Sympatická dáma uprostřed fotografie z řady posluchačů je důkazem toho, že efektivita výrobních činností není pouze záležitostí mužů.


Petr Zavoral, konzultant PPROI (vlevo) ve družném rozhovoru s Petrem Hladíkem z Technologického centra AV, který v úvodu konference přítomným představil možnosti spolupráce se sítí EEN.

-dvo-

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: