Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Rizika ve strojírenství

Rizika ve strojírenství


29.09.2011

Management rizik je relativně nová disciplína v oboru konstrukčního a procesního inženýrství, která nabývá stále více na významu. Důsledné uplatnění managementu rizik je zásadním předpokladem pro dosažení legislativně požadované úrovně bezpečnosti. Technicky vyspělý svět sleduje v současné době nejen vysokou úroveň kvality a funkčnosti strojních zařízení, ale především současně i jeho vysokou bezpečnost. Pohled na obsahovou náplň problematiky rizik se různí.

Vedle pravděpodobnosti vzniku nebezpečí je ve stále větší míře uplatňován požadavek na vymezení nejistoty cíle bezpečnosti strojního zařízení. Nejen tato, ale i další vaše otázky, především z problematiky rizik konstruovaných a provozovaných strojů, budou náplní semináře Rizika ve strojírenství. Seminář na toto téma pořádá Ústav strojírenské technologie FS ČVUT v Praze ve spolupráci s vedením společnosti Veletrhy Brno u příležitosti letošního 53. Mezinárodního strojírenského veletrhu. Tato doprovodná akce veletrhu se koná letos již podruhé a to ve čtvrtek 6. 10. 2011 od 10 do 14 hodin ve výškové budově v místnosti 102 na výstavišti v Brně. Odbornými garanty akce jsou opět doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. a Ing. Jaroslav Skopal, CSc . Podrobné informace zájemcům poskytne organizační garant Ing. Dana Benešová na e-mailové adrese dana.benesova@fs.cvut.cz.

-DB-
 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: