Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> S velikou lítostí bychom chtěli oznámit, že na konci ledna tragicky zahynul náš kolega, přítel a vynikající odborník Petr Chvojka.

S velikou lítostí bychom chtěli oznámit, že na konci ledna tragicky zahynul náš kolega, přítel a vynikající odborník Petr Chvojka.


09.02.2018

Technika přitahovala Petra Chvojku od mládí. Středoškolské vzdělání získal na strojní průmyslové škole v Chrudimi, odkud se přesunul do Prahy k dalšímu studiu. Inženýrský titul získal v roce 1998 v oboru Výrobní stroje a zařízení na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Na stejném místě a ve stejném oboru dosáhl doktorského titulu v roce 2007. Od roku 2002 pracoval ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii na FS ČVUT. Odborně se specializoval nejprve na pohony obráběcích strojů, následně přešel v rámci řešení své disertace na oblast vibrodiagnostiky technických zařízení. Od roku 2011 byl vedoucím skupiny Měření a diagnostiky a současně technickým vedoucím Zkušební laboratoře VCSVTT.

Právě vibrodiagnostika se stala jeho hlavním pracovním tématem. Hledání příčin problémů ve spektrech vibrací, které se často odlišovaly od „ideálních tabulkových“ příkladů poruch, bylo vždy podobné detektivní práci, která postupně vedla k nalezení řešení. To pro něho bylo vždy velkou satisfakcí a pobídkou k přijetí dalších zajímavých případů. Kromě toho v tématu vibrodiagnostiky viděl i určitou vazbu na mnoho generací techniků, kteří se vibrační analýzou zabývali desítky let před ním. Právě kombinace odborné poctivosti, respektu k tradičnímu technickému řemeslu a současně nadšení pro nejmodernější technické vybavení byly pro něho typické. Tímto svým přístupem dokázal nadchnout a motivovat i další kolegy, takže jeho tým dokázal zrealizovat i komplexní a složitá diagnostická zařízení. Příkladem takových strojů je např. stav pro kontrolu kvality vřeten nebo siloměrný kozlík pro analýzu sil působících na hydrodynamickém čerpadle.

V Petrovi jsme ztratili nejen skvělého odborníka, ale též člověka, který vždy spojoval lidi okolo sebe přirozeným nadšením, otevřeným přístupem a ochotou pomoci druhým.

Za tým RCMT, Petr Kolář, Jan Smolík, David Burian


 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: