Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Siemens není montovna

Siemens není montovna


04.12.2017

Velké mezinárodní korporace, jež působí také v České republice, jsou někdy obviňovány, že u nás jen využívají relativně levnou pracovní sílu. Technologický koncern Siemens přesvědčivě dokládá opak a na tiskové konferenci představil novinářům zprávu Business to Society.

Podíl na ekonomickém a společenském rozvoji České republiky hodnotí Siemens ve zprávě nejen analýzou vlastních aktivit, ale také prostřednictvím zákaznických a partnerských řešení. Podíl na HDP a počet pracovních míst spojených s aktivitami Siemens byl vypočítán společností PWC.

Globální referencí pro kvantifikaci přínosu v jednotlivých zemích je pro Siemens Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou publikovala Organizace spojených národů. Ta definuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které pomohou v boji s chudobou, ochranou planety a zajištěním prosperity pro celé lidstvo.

Nejsme žádnou montovnou,“ řekl na setkání s novináři generální ředitel Siemens Česká republika, Eduard Palíšek, „v šesti vývojových centrech v České republice a v sedmi vývojových odděleních při našich výrobních závodech máme přes 900 specialistů. To znamená, že téměř 10 % našich zaměstnanců pracuje v oblasti vývoje.“
Minulý měsíc otevřel Siemens nové centrum až pro 100 zaměstnanců v Ostravě. Bude sloužit pro vývojové aktivity v oblasti elektrických točivých strojů (tzn. elektromotorů a generátorů) a řešení pro Průmysl 4.0. Úkolem vývojového centra pro elektromotory a generátory je poskytovat vysoce specializované vývojové služby nejen závodům Siemens v České republice, které tyto produkty vyrábějí (Frenštát p. Radhoštěm, Mohelnice a Drásov), ale stejně jako ostatní vývojová centra, také celému koncernu Siemens.

Ostravské R&D centrum má globální charakter – je prvním Siemens centrem zaměřeným na vývoj v této oblasti v Evropě a v rámci globálního koncernu Siemens AG pak teprve druhým na světě. Jeho řešení tak přispějí k inovacím v oblasti elektromotorů, generátorů a řešení pro Průmysl 4.0 pro zákazníky z celého světa.

V rámci nového R&D centra bude český Siemens úzce spolupracovat také s akademickým partnerem, VŠB-TU Ostrava. Spolupráce s univerzitou nebude spočívat jen ve vývoji produktů, ale také ve vývoji nových výrobních technologií, robotizaci, technických a procesních simulacích, v oblasti Průmyslu 4.0 a díky superpočítači i ve zpracování velkých dat. Siemens již dnes spolupracuje s VŠB-TUO na různých tématech a otevřením vývojového centra se spolupráce ještě více prohloubí. Technické zázemí univerzity a dosavadní spolupráce byly jedním z rozhodujících faktorů, proč Siemens otevřel R&D centrum právě v Ostravě.

Zpráva Business to Society ukazuje podíl tohoto koncernu nejen na ekonomickém, ale i společenském rozvoji české společnosti. Její metodologie zprávy vychází z potřeby vytvářet pro Českou republiku dlouhodobé hodnoty. Je založena na programu Cíle udržitelného rozvoje, s nimiž nás seznámil Michal Broža, ředitel Informačního centra Organizace spojených národů v Praze.

Siemens je aktivní i v sociální oblasti. Vytvořil například ve spolupráci s neziskovými organizacemi unikátní program na pomoc lidem bez domova Restart. Ti, kteří se dostali do tíživé situace bez vlastního zavinění a jsou odhodláni začít znovu, se mohou do tohoto projektu zařadit. Siemens jim na rok nabídne pracovní smlouvu a po tu dobu hradí náklady na bydlení. Pokud je i po této zkušební době oboustranný zájem, nabízí těmto lidem zaměstnání na dobu neurčitou. 

(ks)
 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: