Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR vystavil vládě vysvědčení

Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR vystavil vládě vysvědčení


04.10.2011

Premiér Nečas na Sněmu vystoupil s velkou kritikou našeho školství. Zdůraznil, že 15-ti letí žáci se celosvětově propadají ve své úrovni. Máme zaplněno na 70% středních škol. Na 70 % populačního ročníku studuje na vysoké škole. Dále slíbil, že rozpustí stávající Radu pro výzkum, vývoj a inovace, jenž neplní svoji roli tak, jak by měla.

V první den veletrhu se tradičně konal Sněm Svazu průmyslu a dopravy, jenž je ze zájmem sledován jak podnikatelskou sférou, tak i vládní garniturou. Premiéru v křesle prezidenta Svazu si zde měl odbýt Jaroslav Hanák, jenž však byl kvůli své hospitalizaci zastoupen viceprezidentem Martinem Jahnem. Ten jménem zaměstnavatelů vystavil vládě jasný účet.
Napřed chválil a to známkou 1-, jenž si vláda vysloužila za snahu množství předkládaných změn. Avšak jejich kvalita byla oznámkována 2-. Za umělecký dojem vlády jako celku a vnější komunikaci pak obdrželi dostatečnou, tedy za 4. Martin Jahn dále pochválil práci Ministerstva práce a sociálních věcí za změny v Zákoníku práce.
I přes to, že následně vystoupili jednotlivý zástupci představenstva Svazu průmyslu a dopravy za jednotlivé resorty, za které jsou zodpovědní, velká část diskuze se stočila na téma školství jako takového, zejména pak technického. Ministr Dobeš se snažil s přehledem reagovat na všechny připomínky a důsledná doporučení, ale jak bylo vidno, podnikatelskou garnituru nepřesvědčil ani v nejmenším. Celé naše školství je jak známo ve velmi špatném stavu a je velká obava, že navrhované změny ministerstva k ničemu nepovedou, pokud nebudou důsledně plněna. Jsou vyžadovány konkrétní zodpovědnosti a dílčí termíny plnění.
-dvo-

 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: