Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Technika slouží medicíně

Technika slouží medicíně


19.04.2018

3. společná konference Akademického konsorcia, Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie.


Foto z expozice

Propojení zdánlivě spolu nesouvisejících oborů medicíny a techniky je pro lidskou společnost nesmírně důležité. Svědčí o tom mnoho moderních studijních oborů jako je např. Biomechanika na Strojní fakultě ČVUT v Praze, úspěšně vyvinuté a dnes běžně používané přístroje, výroba tělních náhrad pomocí moderních výrobních technologií (čtěte na www.mmspektrum.com) či konference, která se uskutečnila tento týden v Technickém národním muzeu s názvem Technika slouží medicíně.

Konference byla pořádána k příležitosti stého výročí založení Československé republiky a účastnili se jí představitelé technických vysokých škol a lékaři z různých zdravotnických zařízeních a firem. Jedním z úvodních řečníku byl mimo jiné děkan Strojní fakulty ČVUT prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. FEng., který ujistil posluchače o jeho podpoře propojování těchto oborů. „Bez strojního inženýrství by nebylo možné vyrobit jakoukoliv náhradu či přístroj,“ dodává profesor Valášek.

Vzájemná spolupráce těchto pro lidskou společnost nezbytných disciplín již dlouhá léta přináší své ovoce, což bylo v mnohých přednáškách ukazováno např. na vývoji nejrůznějších náhrad lidského těla, ale také vývoji nových materiálů a technologií, díky jimž je dnes možné různé biologické procesy lépe pozorovat, simulovat, počítat a v neposlední řadě nalézat nejvhodnější řešení v případě jejich selhání.


Foto z expozice

Z prezentovaných přednášek si dovolím namátkou vyzdvihnout úctyhodný vývoj čerpadel v Institutu klinické a experimentální medicíny (IK+EM), která nahrazují srdeční činnost u pacientů čekajících na transplantaci srdce. Díky vývoji těchto čerpadel byla snížena úmrtnost pacientů čekajících na transplantaci na 5 %. Nejnovější model čerpadla se nazývá CARMAT a byl vyvinut ve spolupráci s dalšími dvěma světovými kardiologickými pracovišti. První implantace tohoto čerpadla byla v IK+EMu uskutečněna v roce 2014. Čerpadlo pracuje na principu asynchronního čerpání pomocí dvou čerpadel, obsahuje sensory, díky nimž je schopné reagovat na fyziologické potřeby pacienta (když jde např. do schodů, pumpuje více). Váha čerpadla je asi 800 g a pracuje s 6 000 až 8 000 otáčkami za minutu.


Pan doktor Pirk na závěr své přednášky vyslovil žádost směrem k technikům o vývoj velkokapacitních baterií, které by zabezpečily dlouhodobý chod čerpadla, neboť jejich momentální kapacita je velmi nízká.

Technika ale neslouží medicíně pouze ve vývoji tělních náhrad. Profesor Louda z Technické univerzity v Liberci představil vývoj antibakteriálních povrchů pro medicínské účely na bázi nanomateriálů, které se vyznačují antibakteriálními účinky (stříbro, měď, oxidy titanu, křemíku či zirkonu apod.). Materiály lze na povrchy nanášet plazmovou depozicí či chemicky metodou sol-gel. Závěrečné přednášky se věnovaly tématům telemedicíny a prevence, kdy byly představeny mobilní aplikace, které pomáhají diagnostikovat aktuální i dlouhodobý stav pacienta, zkvalitňovat jeho každodenní život a mohou pomoci identifikovat např. i závažná psychická onemocnění.K příležitosti této konference byla v Národním technickém muzeu otevřena také expozice Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně, jež návštěvníka provede vývojem různých tělních náhrad i zdravotnických přístrojů. Návštěvu expozice vřele doporučuji.

-EB-

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: