Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Ve Versailles byla schválena revoluční změna definice jednotek soustavy SI

Ve Versailles byla schválena revoluční změna definice jednotek soustavy SI


20.11.2018

Definice základních jednotek prochází největší změnou ve své historii. Nově budou fyzikální jednotky mezinárodní soustavy SI definovány na základě vazby k pevně stanoveným hodnotám přírodních konstant. Proces, který vedl ke změně definic základních jednotek SI, navrhl Mezinárodní výbor pro Váhy a míry CIPM v roce 2011. Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry ve Versailles, kde ČR reprezentovali zástupci Českého metrologického institutu, příspěvkové organizace Ministerstva průmyslu a obchodu, byla schválena redefinice čtyř základních jednotek Mezinárodní soustavy jednotek (kilogram, ampér, kelvin a mol). Zároveň byly formulovány nové definice pro sekundu, metr a kandelu. Nově definované jednotky mezinárodní soustavy SI budou platit od 20. května příštího roku.

Definice kilogramu, ampéru, kelvinu a molu budou principiálně změněny tak, aby každá z těchto jednotek byla pevně vázána na určitou neměnnou vlastnost přírody – přírodní konstantu. Důležitým požadavkem na nové definice byla i zpětná kompatibilita, tedy aby nové jednotky byly stejně velké jako stávající s maximální dostupnou přesností. Generální konference pro míry a váhy a míry (CGPM) schválila změnu definic na svém 26. zasedání ve Versailles, protože byly splněny všechny klíčové podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující konstanty:

  • frekvence záření, které vzniká při přechodu atomu cesia-133 mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu ,
  • rychlost světla ve vakuu,
  • Planckova konstanta,
  • elementární náboj,
  • Boltzmannova konstanta,
  • Avogadrova konstanta ,
  • světelná účinnost monochromatického záření o frekvenci.

Odvozené jednotky SI bude možné definovat nejenom jako dosud pomocí jednotek základních, ale i přímo pomocí výše uvedených definičních konstant.

 

 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: