Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Veletrh Věda Výzkum Inovace naplnil očekávání

Veletrh Věda Výzkum Inovace naplnil očekávání


13.03.2017

Ve dnech 28. února až 2. března se na brněnském výstavišti uskutečnil 2. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace s cílem podpořit znalostní transfer od výzkumníků do praxe. Veletrh zahájil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.
 
 
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA a moderátor šéfredaktor časopisu MM Průmyslové spektrum Ing. Roman Dvořák. (Foto: Michaela Blšťáková, TC AV ČR)
 
Při příležitosti zahájení veletrhu byla slavnostně předána cena za nejlépe hodnocený příspěvek publikovaný ve vědeckém titulu MM Science Journal v roce 2016 s názvem Design of product segmentation in Assembly Line od autorského kolektivu: prof. Mičieta a doktorka Biňasová z Katedry průmyslového inženýrství Žilinské univerzity v Žilině a Ing. Lieškovský ze společnosti Emerson Network Power z Nového Mesta nad Váhom.
 
 
Předání ceny za nejlépe hodnocený příspěvek publikovaný ve vědeckém titulu MM Science Journal v roce 2016 (Foto: Michaela Blšťáková, TC AV ČR)
 
Mezi vystavovateli byly zastoupeny vysoké školy, aplikační firmy, poskytovatelé dotací, investoři i státní správa.
 
Veletrh doprovázely odborné konference Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 – 2020, Vzdělávání v 21. století, Startup – cesta k úspěchu, Smart Region – Smart City, Věda Výzkum Inovace 2017 a Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Poslední jmenovaná konference nabídla také možnost nahlédnout na fenomén Průmyslu 4.0 v samostatně zařazeném diskuzním panelu.
 
 
Účastníci panelové diskuze doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., Ing. Martin Belza, Ing. Karel Kouřil, Ph.D. a moderátor Ing. Roman Dvořák. (Foto: Zbyněk Koukolík, MM Průmyslové spektrum)
 
 
Diskuze (Foto: Zbyněk Koukolík, MM Průmyslové spektrum)
 
Smysl veletrhu vytvořit novou platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry a poskytnout tak příležitost vědeckým týmům představit své výstupy odborné i široké veřejnosti se již podruhé podařilo naplnit. „Jsme rádi, že se stále více odborníků, kteří mají potřebu vzájemně komunikovat, postupně rozhodne stát se vystavovateli nebo se jakkoliv aktivně Veletrhu Věda Výzkum Inovace do budoucna účastnit,“ uvedl jeho manažer Ing. Martin Janča, Ph.D.
 
Zbyněk Koukolík
 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: