Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Virtuální seminář „Inovace v obrábění“

Virtuální seminář „Inovace v obrábění“


30.11.2020

Další ze série odborných seminářů v režii společnosti Misan se uskutečnil v listopadu 2020 již podruhé v online prostředí. Seminář s názvem Inovace v obrábění byl připraven ve spolupráci se společností Hofmeister. Stále sofistikovanější online systém zve návštěvníky semináře ke zhlédnutí novinek v oblasti výrobních strojů, řezných nástrojů a automatizace formou komentovaných prezentací a videoukázek.


Úvodní slovo pořadatele virtuálního semináře Ondřeje Svobody, jednatel společnosti Misan. (Zdroj: Printscreen obrazovky)

Jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda posluchačům v první přednášce představil automatizační systém z dílny společnosti Okuma s názvem Standroid a v druhé prezentaci popisuje inovace druhé generace vodorovných obráběcích center Okuma MB 5000H II.


Standroid je automatizační řešení společnosti Okuma. Jedním z důležitých vývojových faktorů byla malá zástavbová plocha.(Zdroj: Printscreen obrazovky)

Automatizací Standroid (samostatně stojící buňka s robotem, zásobníkem dílců a opčně periferií jako stanice pro otočení dílu apod.) cílí Okuma na výrobní podniky, které zpracovávají malé až střední dávky s četnou změnou dílců (HMLV – high mix low volume). Taková charakteristika výroby si klade velké nároky na pružnost automatizace i seřizovače. Při vývoji tohoto konceptu automatizace se společnost Okuma zaměřila na tři pilíře: jednoduchost instalace automatizačního řešení, jednoduchost řízení automatické buňky s robotem a malou zástavbovou plochu. Programování a obsluha buňky se provádí přímo v řídicím systému výrobního stroje (Okuma OSP). Seřizovač jednoduše určí pouze výchozí a konečný bod pohybu robota a systém sám nastaví nejlepší bezkolizní trajektorii pohybu robota při manipulaci s díly. V současné době jsou v nabídce dva typy robotů lišící se nosností (10 nebo 20 kg) a uchopovacím chapadlem (dva druhy). Větší variabilitu poskytuje zásobník dílců, který může mít více podob, přičemž všechny jsou umístěny na vozíčku a mohou být vybaveny buď stolkem s pevně danými pozicemi, nebo bednou s nahodile uloženými díly, jejichž uchopení je realizováno pomocí kamerového systému.

U vývoje druhé generace center MB 5000H se společnost Okuma zaměřila na zkracování výrobních časů – zejména těch vedlejších (rychlejší výměna palet, nástrojů i posuv všech třech lineárních os), zvýšení produktivity (výkonná vřetena pro silové produktivní obrábění), minimalizace odstávek (zvýšení životnosti stroje a dokonalý odvod třísek v podobě dopravníkového pásu pod pracovním stolem) a v neposlední řadě také na zvýšení využití plochy (malá zastavěná plocha, ale velký pracovní rozsah).


Do širokého produktového spektra společnosti Hofmeister patří také vývoj a výroba hybridních nástrojů za použití kompozitních materiálů. (Zdroj: Printscreen obrazovky)

Více než jen nástroje
Produktové inovace v oblasti řezných nástrojů představil za společnost Hofmeister vedoucí obchodního úseku Petr Vrba. Úvodem je nutné dodat, že firma Hofmeister vedle vlastního už tak velmi širokého produktového portfolia, z kterého lze jmenovat monolitní nástroje, upínací přípravky, malé jednoúčelové stroje, vysokotlaké agregáty, nástrojové výdejní automaty či hybridní kompozitní nástroje vlastní konstrukce a výroby, zároveň nabízí také řezné nástroje svých obchodních partnerů. Společnost má také vlastní vývojové a výzkumné oddělení, ve kterém se mj. zabývají technologií laserového mikroobrábění pomocí pětiosého laserového stroje. Detailnější náhled do produktového portfolia partnerských společností posluchačů zprostředkoval Petr Vrba u společností Kennametal, OSG a Milltec. Nástroje jmenovaných výrobců pak v následujících videoukázkách obrábění hráli hlavní roli.


Ukázka obrábění na stroji Okuma LB3000EXII - soustružení roubíku ze slinutého karbidu nástrojem Milltec. (Zdroj: Printscreen obrazovky)

Součástí semináře bylo také představení automatizačních řešeních Robocell z dílny společnosti Misan formou videoukázky, přičemž aplikace pokročilé automatizace u společnosti Hofmeister obsluhuje pětiosé obráběcí centrum Okuma MU-4000V.


Součástí videoukázek bylo také představení pokročilého automatizačního řešení Robocell. (Zdroj: Printscreen obrazovky)

Výhodou virtuálních seminářů zůstává možnost zúčastnit se bez nutnosti cestování a to, že videoprezentace lze shlédnout také zpětně. V případě zájmu kontaktujte společost Misan: Ondřej Svoboda, poskytnou vám přihlašovací údaje.

Další technologický a ekonomicky zaměřený virtuální seminář pod taktovkou společnosti Misan a její divize aditivních technologií se uskuteční 9. prosince 2020 od 9.00 s názvem Kovové aditivní technologie bez příkras s podtitulkem …aneb co byste měli vědět, abyste se mohli správně rozhodnout.

-EZ-

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: