Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Vyhlášení výsledků soutěže Česká hlava 2017

Vyhlášení výsledků soutěže Česká hlava 2017


04.12.2017

Na první adventní neděli 3. prosince byly slavnostně vyhlášeny výsledky 16. ročníku soutěže Česká hlava, což je nejprestižnější ocenění udělované za vědu, výzkum a inovace v České republice. Slavnostní galavečer proběhl v prostorách VŠE v Praze, odpoledne předtím se konala tisková konference, na níž byli novinářům představeni vítězové v celkem pěti kategoriích.

Vítězové soutěže Česká hlava 2017: V. Saidl, K. Škubník, P. Holubář (SHM), P. Sommer a J. Damborský

První dvě kategorie jsou určeny studentům nebo čerstvým absolventům doktorandského studia. V kategorii Doctorandus – přírodní vědy, cena Nadačního fondu Česká hlava, byl oceněn Mgr. Karel Škubník z Masarykovy univerzity za výzkum viru deformovaných křídel, jenž napadá včelstva včely medonosné v Evropě a Severní Americe. K. Škubníkovi se podařilo kombinací metod kryo-elektronové mikroskopie a rentgenové krystalografie odhalit strukturu tohoto viru a způsob, jakým vstupuje do včelích buněk a přispět tak k možnosti léčení napadených včelstev.

Vítězem v kategorii Doctorandus – technické vědy, cena skupiny ČEZ, se stal RNDr. Vít Saidl za výzkum v oblasti antiferomagnetů. Antiferomagnety jsou magnetické látky, které se od známějších feromagnetů liší tím, že z vnějšího pohledu žádné magnetické vlastnosti nevykazují, i když vnitřně jsou rovněž magneticky uspořádané. Proto se obtížně zkoumají. V. Saidl vyvinul metodu zkoumání tenkých antiferomagnetických kovových vrstev pomocí relativně běžného stolního laseru. Antiferomagnety by se v budoucnu mohly uplatnit v RAM pamětech s vyšší kapacitou – jelikož na sebe vzájemně nepůsobí, lze u nich dosáhnout větší integrační hustoty než u feromagnetických RAM.

Cenu Industrie převzal za společnost SHM její jednatel, Pavel Holubář.

Další kategorie je určena firmám: vítězem Industrie, ceny Ministerstva průmyslu a obchodu, se stala společnost SHM za svůj soubor PVD povlaků a technologií povlakování. Porota ocenila povlaky na bázi vanadu, aplikované na nástroje pro tlakové lití hliníku, zvyšují mnohonásobně životnosti těchto nástrojů a zlepšují kvalitu odlitků, povlaky CrNx, které mají vysoký potenciál nahradit povrchové úpravy tvrdochromem a povlak na bázi bóru, který výrazně prodlužuje životnost odvalovacích fréz pro výrobu ozubených kol. Cenu převzal jednatel společnosti, RNDr. Pavel Holubář. Tohoto úspěchu společnost SHM dosáhla i díky nadprůměrným investicím do výzkumu a vývoje ve výši 16 % celkových nákladů. Třístránkový rozhovor s Pavlem Holubářem najdete v prosincovém vydání MM Průmyslového spektra.

Vítězem v kategorii Invence, cena společnosti Kapsch, se stal Prof. Jiří Damborský z Masarykovy univerzity, který se věnuje vývoji nových konceptů a metod pro design a inženýrství proteinů. Jeho vědecký tým nově vyvinuté metody implementuje do softwarových programů, s jejichž pomocí lze proteiny upravovat. Tyto softwarové programy jsou využívány ve 120 zemích světa ve vědecké i komerční komunitě, například ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu či k přípravě biokatalyzátorů nebo biosenzorů pro detekci a likvidaci škodlivých látek v životním prostředí.

Hlavní cenu – Národní cenu Vlády ČR – obdržel Prof. Petr Sommer, archeolog a ředitel Centra medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy, který se zabývá církevní archeologií a středověkou duchovní kulturou. Pracoval na výzkumech nejstarších českých klášterů na Ostrově u Davle, v Praze – Břevnově, v Praze – Strahově a především na výzkumu stavebního a historického vývoje Sázavského kláštera, dnes významné Národní kulturní památky.

-Mk- 

 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: