Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Výhledy strojírenství

Výhledy strojírenství


14.12.2019

V Míčovně Pražského hradu se setkali lídří průmyslu a exportu, aby diskutovali nad aktuálními tématy, jako jsou společná evropská měna, rostoucí náklady průmyslové výroby, konec levné ekonomiky, reforma školství, nutný rozvoj infrastruktury a v neposlední řadě důležitost malých a středních firem a start-upů v české ekonomice. Podkladem k diskuzi jim byla nejnovější Studie strojírenského průmyslu 2019/H2, kterou realizovala společnost CEEC Research. Ze studie mj. vyplívá, že pro rok 2020 očekávají ředitelé strojírenských firem snížení svých tržeb v průměru o jedno procento. Poklesu se obávají zejména malé a střední firmy – jejich ředitelé predikují pokles svých tržeb v průměru o 1,4 procenta. Tento negativní vývoj je dán zejména výrazným poklesem tržeb některých malých a středních společností, pokles tržeb předpokládá třetina z nich. Naopak polovina malých a středních firem očekává růst svých tržeb. U velkých společností je procentní rozložení podobné – růst tržeb očekává 58 procent firem, jejich pokles 36 procent společností. Průměrný výsledek vývoje tržeb pro velké strojírenské firmy vychází na pokles ve výši 0,7 procenta.

Téměř polovina firem strojírenského průmyslu se připravuje na snížení zisku v roce 2020. Zvýšení své ziskovosti očekává pouze osm procent z nich. „Ziskovost mírně poklesne z důvodu drastického zvýšení nákladů (mzdy, energie, služby a vyšší náklady vynaložené na získání zakázek),“ vysvětluje hlavní důvod poklesu ziskovosti většiny firem Pavel Sobotka, Managing Director, Frentech Aerospace, s.r.o. „V letošním roce očekáváme pokles tržeb a ziskovosti, a to z důvodů spojených s Brexitem a neustálých celních válek mezi Čínou a USA, rostoucích cen energií a oceli, ale také kvůli nárůstu mezd a očekáváným inflačním tlakům od všech našich dodavatelů,“ popisuje situaci typickou pro automobilový průmysl Petr Novák, generální ředitel a jednatel, Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. (KBCZ). „Ziskovost naší firmy bychom rádi udrželi i přes 10procentní pokles tržeb v příštím roce. Půjdeme cestou zvyšování produktivity, hledání levnějších dodavatelů při zachování kvality.
Na hospodářský výsledek naší firmy mají největší vliv mzdové náklady, náklady na materiál a energii a ziskovost našich zakázek,“ hledá řešení pro svou firmu Jan Kočvara, člen představenstva, obchodní ředitel, Kovosvit MAS Foundry, a.s.

Diskuze v Míčovně Pražského hradu probíhala ve dvou panelech: Konkurenceschopný český průmysl a export a Malá otevřená ekonomika – udržitelný a stabilní český průmysl a export. V panelech diskutovali jak zástupci vlády a ministerstev, ČNB, tak i profesních asociací a svazů a samozřejmě výrobních firem.

MM Průmyslové spektrum je tradičním mediálním partnerem publicity realizované studie a její veřejné prezentace.

Studi českého strojírenského průmyslu je možné stáhnout z portálu www.ceec.eu na tomto odkazu. 

-dvo-

Grafika a foto: CEEC Research

 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: