Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Využití laserů v průmyslu

Využití laserů v průmyslu


17.03.2017

V polovině března se konal v pořadí již pátý ročník mezinárodní konference pojednávající o Využití laserů v průmyslu tentokrát však pod záštitou společnosti Raptech. V prostorách Park hotelu v Plzni tak měli účastníci možnost shlédnout bohatý program plný zajímavých prezentací průmyslových podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí včetně několika praktických ukázek.


Program konference byl zaměřen na tři hlavní směry využití laserů pro průmysl. Nejprve se hovořilo o vývoji a současném stavu paprskových technologií, které také automatizace neminula. Například byl představen způsob jednoduchého programování kolaborativního robota vč. praktické ukázky na samotném robotu Fanuc, který byl na konferenci přivezen. Dalším známým a již běžně využívaným směrem použití laserů je laserové svařování, kde byly diskutovány nové metody získávání kvalitních svarů např. pohybem laserového svazku přímo ve svarové lázni. A třetím velmi rozmáhajícím se směrem využití laserů jsou aditivní technologie. Vedle řady výhod této inovativní technologie prezentovali např. zástupci ze strojní fakulty z VUT v Brně také celou řadu komplikací při použití aditivní technologie na výrobu dílů z různých materiálů a různých tvarů. Tato technologie je zatím vhodná především na prototyping, v sériové výrobě se již spíše nevyplácí. Obecně je vyráběný díl, jeho mechanické vlastnosti, mikrostruktura, kvalita povrchu a v neposlední řadě také cena závislé na velkém množství faktorů, které je potřeba optimalizovat. Praktickou ukázku aditivní technologie předvedla společnost Misan se strojem od německého výrobce Concept laser.

Vhodným řešením se také ukazuje být tzv. hybrid manufacturing, kdy je laserová navařovací hlava implementována přímo do obráběcího stroje a je možné na jednom dílci v jediném stroji materiál ubírat i přidávat.


Zajímavou aplikaci laserů v průmysl představil zástupce společnosti Lascam, kterou po přednášce také předvedl a účastníci si ji mohli sami vyzkoušet. Řeč je o využití laserů pro čištění povrchů. Vysoce účinné řešení, které žádným způsobem neovlivňuje strukturu čištěného dílu, zvládne obsluhovat každý. Pořizovací náklady jsou však vysoké.


Třídenní konference Využití laserů v průmyslu je nesporným důkazem, že jsou lasery široce využívány a v dnešní době známými technologiemi to zdaleka nekončí, jejich potenciál je mnohem větší.   


-EB-

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: