Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Webináře o aditivních technologiích a digitálních dvojčatech

Webináře o aditivních technologiích a digitálních dvojčatech


14.12.2020

V současné době, kdy hygienická nařízení vlády bohužel stále neumožňují prezenční formu seminářů a workshopů, celá řada firem a organizací využívají možností on-line přenosu. Někteří realizují virtuální akce v úzké skupině spřízněných jen proto, aby „něco“ v kontextu digitální transformace dělali a výsledná informační hodnota přenosu a sděleného tomu bohužel odpovídá – je nulová. Nemluvě o amatérském provedení akce jako takové. Jiní naopak přípravě webináře nebo on-line konferenci věnují maximální úsilí, což je následně na struktuře akce a jejím výsledném vjemu znát. Do druhé skupiny lze bezesporu bez pochyb zahrnout dvě akce, které se ve virtuálním prostředí konaly na konci minulého týdne.


Jan Hudec z firmy Misan se během webináře  v rámci oborné edukace mj. věnoval výčtu rozsáhlého spektra aktuálně používaných aditivních technologií.


První webinář se uskutečnil z iniciativy společnosti Misan, která již nabyla určité zkušenosti z předchozích digitálních akcí poskytnutých ze záznamu divákům. Tentokráte zvolila on-line formu přímého přenosu, což bezesporu přidalo akci další rozměr v podobě interaktivity mezi pořadateli a diváky. Akce se věnovala oblasti aditivních technologií, které již od roku 2013 spadají díky navázané spolupráci se společností Concept Laser do jejich portfolia. Úvodního slova se ujal jednatel společnosti Misan doktor Svoboda a shrnul dosavadní milníky na jejich cestě jak v technologii obrábění, tak právě i té aditivní. Následně se realizace technologicko-ekonomického semináře kovových aditivních technologií ujal doktor Jan Hudec, který bezesporu patří v ČR k předním, ne-li k těm nejlepším odborníkům této technologie a to ne pouze po stránce teoretické, ale zároveň i z osobními zkušenostmi na poli byznysovém. V rozsáhlém, téměř tří hodinovém semináři se velmi sofistikovanou formou věnoval dvěma klíčovým práškovým aditivním technologiím a to laserovým (Direct Metal Laser Melting - DMLM/LPBF) a elektronovým (Electron Beam Melting – EBM) v kontextu firem, které Misan zastupuje, tedy z koncernu GE firmy Concept Laser a Arcam. Diváci byli podrobně seznámeni s danými principy, často i výjimečně používanými materiály, konstrukce strojů, dále pak s technologickými a konstrukčními zásadami návrhu součásti. Informace vysoké hodnoty se týkaly i příkladů použití a optimalizací geometrií součástí a v neposlední řadě ekonomickými úvahami při použití daných technologií. Akce se on-line konala skrze platformu Webex, registrovaný účastníci měli přístup ke všem prezentacím a následně i skrze kanál YouTube k záznamu webináře.

V případě zájmu o dodatečné shlédnutí webináře se prosím obraťte na doktora Hudce: hudec@misan.cz

Edukační materiál věnovaný aditivním technologiím je přístupný zde:
http://www.misan.cz/aditivni-technologie/obsah-kategorie/aditivni-technologie/rozcestnik/

Druhý zmíněný webinář, který v sobě nesl veškeré známky profesionality byl od specialistů z firmy Siemens a věnoval se problematice digitálního dvojčete, se kterou zde mají bohaté zkušenosti a např. návštěvníci MSV 2018 v Brně bezesporu vzpomenou na jejich expozici, kde Vítek Hadáček premiérově na veletrhu prezentoval digitální dvojče karuselu z produkce Toshulin, následující ročník již přinesl digitální dvojčata strojů vedle Toshulin i Škoda Machine Tool, TOS Varnsdorf a digitální dvojče balicího stroje Viking Mašek.


Záznam webináře můžete po registraci shlédnout na tomto odkazu

Aktuální webinář se zaměřil na to, jaké možnosti a přínosy digitální dvojčata přinášejí. František Podzimek akci zahájil s přednáškou, ve které se snažil podat odpovědi na otázku, proč vlastně potřebujeme digitální dvojče? A soudě dle rozsahu poskytnutých důvodů je více než pravděpodobné, že se mu to podařilo Na něho navázal Tomáš Froněk a demonstroval virtuální zprovoznění robotické buňky. Virtuálnímu zprovoznění digitálního dvojčete obráběcího stroje se nevěnoval nikdo jiný, než již zmíněný Vítek Hadáček. Následně Jaroslav Haltmar hovořil o tom, jak digitální dvojče zkracuje nejen dobu přípravy výroby, ale i její samotnou realizaci. Po něm se slova ujal opět František Podzimek s přednáškou na klíčové téma, jak začlenit digitální dvojče do strategie digitální transformace firmy a tímto i přednáškovou část webináře zakončil. Poté následovala diskuze.

Organizátoři tohoto webináře si vzali při jeho přípravě za cíl představit principy digitálního dvojčete a jeho praktické využití v průmyslové praxi. A to se jim bezpochyby povedlo. Koncept digitálního dvojčete totiž představuje jedinečný nástroj, jak lépe reagovat na zvyšující se časové a energetické nároky na výrobu, stále častější požadavky na malosériovou produkci a na zvyšující se tlak rychlejšího uvedení produktů na trh. Digitální dvojče vyvíjeného stroje umožní vývojářům a konstruktérům strojů vedle jeho optimalizovaného návrhu, snadnější odstranění případných chyb daného prototypu před jeho uvedením do provozu a v neposlední řadě pak zkrácení doby instalace a co především – hladkého provoz zařízení. V rámci digitální transformace firem bezesporu hraje digitální dvojče prim.

Roman Dvořák, foto autor

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: