Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Webináře o tvářecích technologiích

Webináře o tvářecích technologiích


15.05.2020

Minulý týden jsme informovali o alternativě k sérii konferencí Technology days, pořádané společností Exinco, v podobě bezplatných webinářů. Tento týden se uskutečnily další dva.
V úterý 12.5. dostal slovo obchodní zástupce společnosti Sangiacomo Mauro Buriola a ve čtvrtek 14.5. Cristiano Ballerio, obchodní zástupce společnosti Galdabini. Byť se obě společnosti zabývají výrobou lisů na zpracování plechů, jejich portfolia se významně odlišují a stejně tak se lišili také jejich přednášky.

Produktivněji s lisy s H-rámem
Začneme pěkně popořádku, a to společností Sangiacomo. Tento severoitalský výrobce mechanických lisů se specializuje zejména na výrobu lisů s rámem ve tvaru písmene C a H. Těch již existuje celá řada v různých provedeních i tonážích, a přestože se jich vyrábí stovky ročně, až osmdesát procent lisů se vyznačuje nějakým zákaznickým řešením. To je možné zejména z důvodu, že veškeré díly, montáž i testování probíhají tzv. in house.


Mauro Buriola vysvětluje rozdíly v působení sil na rám lisu různé konstrukce. (Fotografie obrazovky v průběhu přednášky)

Mauro Buriola se ve své přednášce zaměřil na řešení, která zvyšují produktivitu. Takovým řešením může být i náhrada lisu s C-rámem za lis s rámem ve tvaru písmene H. Oba typy lisů mají své výhody i nevýhody. A tak může-li být lis s C-rámem plnohodnotným, ekonomickým řešením pro menší série, pro větší série vyráběných dílů již může být vhodnější robustnější lis s rámem H. Na oplátku zase nebude nutný takový výkon a výrazně se sníží opotřebení nástroje. Na příkladu Buriola prezentoval výměnu lisu s C-rámem s pracovní silou 200 – 250 tun za lis s H-rámem s pracovním rozpětím sil od 50 do 300 tun. Uživateli se při této výměně nejenže rozšířily možnosti využití, ale výrazně se redukovalo opotřebení nástroje. Lisy s rámem ve tvaru písmene H se totiž lépe vypořádávají s deformací při lisování velkých forem.
Závěrem své přednášky Buriola ještě představil několik zákaznických řešení v podobě úpravy pracovního stolu pro plynulý odvod odpadu z pracovního prostoru. V tomto případě byl stůl opatřen otvory, kterými odpadával plechový odpad do sběrného koše či na dopravníkový pás. Takové řešení dokáže zvýšit produktivitu stroje o desítky procent.

Hluboké tažení v sérii

Také společnost Galdabini je původem ze severní Itálie a zabývá se výrobou lisů pro zpracování plechů. Hlavním tématem přednášky pana Ballaria byly hydraulické lisy pro hluboké tažení a jejich zapojení do série vč. patřičné automatizace. Speciální konstrukční uspořádání pak představuje řešení multipress.
Na začátku je ještě nutné dodat, že společnost Galdabini vznikla již přes 130 lety a tenkrát vyráběla hydraulické komponenty. Toto know-how uchovává dodnes a přestože dnes instaluje do svých lisů hydraulické komponenty Rexroth, znalosti hydrauliky s výhodou využívá při konstrukci lisů i různých zákaznických řešení.


Cristiano Ballario představuje jeden z největších lisů z portfolia společnosti Galdabini. (Fotografie obrazovky v průběhu přednášky)

Svou přednášku Ballario doplnil o několik videí z automizovanýchkých řešení, které firma realizovala u renomovaných výrobců kuchyňského nádobí, tlakových nádob či komponent do automobilů. Například výrobu tlakových lahví zabezpečují čtyři čtyřsloupcové hydraulické lisy od sebe vzdálené dva metry. Každý lis provádí jednu fázi tažení vč. nutných ostřihů apod. Díly se mezi jednotlivými lisy pohybují pomocí automatických podavačů. Zcela unikátní řešení bylo použito na výrobu automobilových filtrů nazvané multipress. Opět se jedná o čtyřfázovou výrobu, kdy výrobek vzniká ve čtyřech na sebe navazujících operací tažení, avšak tentokrát řešení neobsahuje čtyři samostatné lisy zapojené v sérii, ale jeden rám v sobě nese čtyři lisy (berany). Díly se z jedné operace posunou na druhou za pouhé dvě sekundy. Výsledkem je 500 až 700 filtrů za hodinu. Takovéto řešení společnost Galdabini již realizovala v různých provedení i úpravách na přání zákazníka. Zájemcům doporučuje přímý kontakt či návštěvu společnosti.     
-EB-

Další webináře na téma lisovacích technologií pro zpracování plechů se uskuteční příští týden v úterý a ve čtvrtek. Webinář je bezplatný. Pro účast na webináři kontaktujte řečníka (viz program níže).Přednášky jsou v anglickém jazyce s českým překladem.

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: