Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Zahájení oslav 175. výročí vzniku 1. české průmyslové školy.

Zahájení oslav 175. výročí vzniku 1. české průmyslové školy.


27.01.2012

V Betlémské kapli proběhlo včera slavnostní zahájení oslav výročí 175 let od vzniku 1. české průmyslové školy. Slavnostním koncertem započaly oslavy, které budou probíhat během celého roku a jsou organizovány ve spolupráci tří středních průmyslových škol: SPŠ strojnická Betlémská, SPŠ stavební Josefa Gočára a Masarykova střední škola chemická. Začátky všech těchto tří odborných škol jsou spjaty s 1. českou průmyslovou školou založenou v Praze r. 1837 a navazují na její tradice. U jejího zrodu stály v počátcích významné osobnosti tehdejšího politického a vědeckého života, např. Jan Svatopluk Přesel, Karel Slavoj Amerling, Josef Perner, František Ladislav Rieger, Karel Havlíček Borovský, Jan Wenzig nebo Jan Evangelista Purkyně. Byla základem, ze kterého se postupem času vyvinulo celé pražské průmyslové školství.

Následující plánovanou oslavou je 10.3.2012 „Den absolventů“, jehož cílem je shromáždit všechny žijící absolventy SPSS Betlémská, na duben je naplánován týden „175 let Betlémské“ v Technickém muzeu a na konci školního roku se budou moci všichni absolventi, čerství maturanti a budoucí žáci pobavit na neformální akci „ Betlémská fest“ 22.6.

Jubilejní rok bude důstojným způsobem zakončen slavnostním otevřením stále expozice českého strojírenství v prostorách SPŠS Betlémská. Ta by měla v prostorách školy prezentovat současné průmyslové podniky na území ČR a tímto způsobem tak přispět k motivaci současných a budoucích žáků školy.


Obr. Školní dílny, zdroj betlemska.cz

Oslavy tohoto významného jsou však zastíněny současnou situací školy, kdy projekt optimalizace středních škol v Praze počítá prakticky s tím, že školu zruší. Důvody pro zrušení školy jsou především nenaplněnost studijních oborů a finanční nároky školy, kvůli kterým se škola jeví jako neefektivní. Podle názoru Odborné rady školy, která byla vlastní iniciativou na škole založena, není řešením uzavření školy, ale její revitalizace a zatraktivnění nabízeného studia v prostorách tradiční průmyslové školy, vybavenými dílnami s CNC stroji, kovárnou, truhlárnou, knihovnou, učebnami grafických systémů CAD/CAM a kvalitním pedagogickým sborem. Způsoby, jak zlepšení dosáhnout shrnula odborná rada školy v dokumentu „Koncepce dalšího rozvoje školy“.

-gj-

 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: