Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> 26. duben byl Světovým dnem duševního vlastnictví

26. duben byl Světovým dnem duševního vlastnictví


30.05.2002
Světový den duševního vlastnictví26. duben byl Světovým dnem duševního vlastnictví a jeho letošním tématem byla podpora tvůrčí činnosti. O ochranu duševního vlastnictví u nás pečuje Úřad průmyslového vlastnictví, v jehož působnosti je vyřizování přihlášek patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů. Kromě toho úřad nabízí řadu služeb pro veřejnost, mezi něž patří především provádění patentových rešerší pro jednotlivce i podniky a služby studovny, kde je možné nahlédnout do patentových spisů a další literatury, jež jsou detailně roztříděny do jednotlivých oborů. Úřad také vydává monotematické brožury, vysvětlující co a jak lze přihlásit k patentování, řadu informací lze rovněž nalézt na internetových stránkách www.upv.cz. Srovnáme-li statistiky z let minulých a současných, zjistíme například, že v roce 1930 zaujímalo Československo s 10 084 podanými přihláškami patentů 8. místo na světě. Přitom polovina přihlášek pocházela od českých firem. Naproti tomu v roce 2001 bylo podáno 4733 přihlášek, z toho bylo 1315 německých, 1035 z USA a jen 578 českých. Nejvíce přihlášek bylo loni podáno v oborech organická chemie (906) či lékařství (720); pro srovnání – v oboru strojních součástí bylo podáno 134 přihlášek.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: