Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> ABB posílí dodávky elektřiny v Japonsku díky společnému podniku s Hitachi

ABB posílí dodávky elektřiny v Japonsku díky společnému podniku s Hitachi


10.05.2019

Společnost ABB oznámila, že získala významnou zakázku na dva bloky systémů frekvenčních měničů, a to v Japonsku v rámci projektu Higashi-Shimizu od spo-lečnosti Chubu Electric Power Co., Inc. („Chubu Electric“). Zakázka je určena pro společný podnik Hitachi a ABB nazvaný Hitachi ABB HVDC Technologies, Ltd.

Systém, který bude v tomto projektu dodán, používá k přenosu elektrické energie HVDC (technologie vysokona-pěťového stejnosměrného přenosového spojení) s využitím měniče napětí VSC. Umožňuje propojení systémů s různými frekvencemi díky změně střídavého proudu na stejnosměrný. Hitachi tento systém vytvoří s využitím měniče střídavého proudu na stejnosměrný, který kombinuje řídicí a ochranný systém ABB s převodníkovým transformátorem Hitachi, na základě strategického partnerství s ABB.

Technologie HVDC je vysoce efektivní alternativou k přenosu velkého množství elektrické energie prostřednic-tvím střídavého proudu. Kromě vyšší efektivity se vyznačuje i nižšími ztrátami elektřiny. HVDC umožňuje bez-pečné a stabilní propojení elektrických sítí, které fungují na různém napětí a frekvencích (tedy jsou asynchronní). HVDC také nabízí okamžitou a přesnou kontrolu toku výkonu a může zvýšit kapacitu sítě se střídavým proudem díky stabilizačním prvkům.
Projekt Higashi-Shimizu posílí propojení mezi 50Hz sítí ve východním Japonsku a 60Hz sítí v západním Japon-sku. Očekává se, že se díky tomu výrazně posílí a usnadní přenos elektřiny a zvýší se spolehlivost.

Japonská Organizace pro meziregionální koordinaci provozovatelů přenosových technologií, která dohlíží na výměnu elektřiny mezi jednotlivými společnostmi, prosadila prioritní projekt, který má zlepšit kapacitu propo-jení mezi 60Hz oblastí, kterou provozuje Chubu Electric, a 50Hz oblastí, kterou obsluhuje Tokyo Electric Power Company („TEPCO“), a to ze současných 1200 MW na 3000 MW. Chubu Electric vyvíjí významný projekt na zvýšení kapacity propojení u měnírny Higashi Shimizu z 300 MW na 900 MW s plánovaným zahájením provozu v hospodářském roce 2027.

„HVDC projekt Higashi-Shimizu je velmi důležitý pro náš společný podnik zaměřený na technologie HVDC, který jsme založili v Japonsku v roce 2015. Naše světová průkopnická technologie HVDC ve spojení s projektovými možnostmi Hitachi výrazně posílí japonskou rozvodnou síť, a tak přinese japonským spotřebitelům i společnosti obecně viditelné výhody,“ uvedl Claudio Facchin, prezident divize energetiky ve společnosti ABB.

ABB poskytne své systémové inženýrství, technologii VSC zvanou HVDC Light®, digitální řešení s osvědčeným řídicím a ochranným systémem ABB Ability MACH™. Dva nové back-to-back bloky po 300 MW budou instalová-ny v již existujícím prostředí s již fungující HVDC back-to-back technologií.

Společnost ABB byla průkopníkem na poli HVDC a nadále zůstává světovým lídrem, co se této vysoce účinné technologie týče. Realizovala už více než 120 HVDC projektů po celém světě.

Zdroj: Tisková zpráva ABBBA Consulting

Zpracováno redakcí.
 Nomenklatura

Elektrotechnika a regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: