Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Administrace dotačních projektů za deset miliard korun

Administrace dotačních projektů za deset miliard korun


04.02.2020

Agentura pro podnikání a inovace (API) v loňském roce zajistila administraci 3 747 žádostí o dotační podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Předala řídícímu organu, kterým je na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 2 933 žádostí o platbu, na jejichž základě byla vyplacena dotační podpora ve výši 8,7 mld. Kč. Cílem API pro rok 2020 je administrace žádostí o platbu v celkovém objemu 10 miliard korun.


Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace

V letošním roce se bude API soustředit na svůj hlavní úkol, kterým je kooperace s MPO při vyhlašování výzev a závazkování maximálního objemu finančních prostředků. „I v nadcházejícím roce budeme intenzivně spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu tak, abychom pro podnikatele připravili i co nejvíce kvalitně zpracovaných výzev a zazávazkovali maximální objem finančních prostředků v závěrečném roce programového období 2014 – 2020,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel API. 

Rokem 2020 však OP PIK nekončí. Administrace projektů bude pokračovat až do roku 2023. Mimo to se bude agentura připravovat také na start již nového Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) 2021-2027. 

Od začátku programového období (2014) do prosince 2019 bylo v OP PIK vyhlášeno celkem 121 výzev, API zajistila administraci téměř dvacet tisíc žádostí o podporu a předala řídícímu orgánu, více než devět tisíc žádostí o platbu za 23,9 miliardy korun. Agentura provedla u příjemců dotací celkem 221 monitorovacích návštěv.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy Agentury pro podnikání a inovace.Nomenklatura

Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Inovace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: