Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Aktivita českých výzkumníků
Anotace
Na vývoji adaptéru Simatic PX130C pro připojení standardních snímačů k rozhraní IO-Link se významně podílelo oddělení výzkumu a vývoje českého výrobního závodu společnosti Siemens v Trutnově.

Aktivita českých výzkumníků


14.01.2010

Siemens uvedl na trh adaptér Simatic PX130C pro připojení standardních snímačů k rozhraní IO-Link, na jehož vývoji se významně podílelo oddělení výzkumu a vývoje českého výrobního závodu společnosti Siemens v Trutnově. Produkt se dostal do nominace top ten prestižního ocenění Automation Award udělovaného v rámci veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku. Současně s tím byl Siemens oceněn i partnerskou firmou NEC, která do adaptéru dodává své výkonné polovodičové mikroprocesory, za jejich první úspěšnou implementaci do komerčního produktu.

Simatic PX130C uživatelům nabízí řadu funkcí pro úpravu signálu a široké možnosti diagnostiky. Přístroj je určen k použití zejména při sledování a řízení otáček a rozpoznávání směru otáčení v technice pohonů a ve spojení s rychlými čítači. Nový adaptér umožňuje snadno připojit standardní bezkontaktní senzory k rozhraní IO-Link - komunikačnímu standardu používanému na úrovni snímačů a akčních členů. Většina rozličných typů snímačů dostupných na trhu tak může využívat přednosti rozhraní IO-Link (např. možnost detekovat a diagnostikovat závady v obvodech snímačů na dálku), aniž by vyžadovaly jakoukoliv úpravu.

Adaptér s konektorovým připojením a stupněm krytí IP67 funguje jako přizpůsobovací modul, jenž umožňuje připojit k řídicímu systému až dva binární spínače nebo jeden analogový senzor. Za tím účelem má adaptér dva vstupy, oba nastavitelné jako pnp nebo npn, z nichž jeden je digitální a druhý buď analogový, nebo digitální. Měřicí rozsah analogového vstupu lze nastavit v rozmezí 0 až 20 mA, 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V. K adaptéru lze připojit nejen bezkontaktní senzory typu Simatic PX, dodávané společností Siemens ve více než 500 různých standardních provedeních, ale i většinu senzorů běžně dostupných na trhu.

Přístroj nabízí různé funkce - mezi těmi pro úpravu signálu lze nalézt např. analogově-číslicový převod, rozpoznávání směru otáčení, sledování otáček, inverzi vstupů či měření doby sepnutí a časovače s prodlouženými impulzy. Diagnostické funkce sledují, zda v přívodech ke snímačům a v jejich obvodech nedošlo k přerušení nebo zkratu a zda jimi neprotéká nadměrný nebo naopak příliš malý proud. Adaptér se konfiguruje ve standardním vývojovém prostředí (např. Step7 - PCT Tool) s použitím současně dodávaného souboru IODD (IO-Link Device Description). Nastavit lze funkce pro úpravu signálu nebo například zadat parametry algoritmu pro výpočet středních hodnot či potlačení sepnutí.

Nový adaptér je díky svým vlastnostem vhodný zejména pro náročnější úlohy. Typickými oblastmi jeho využití jsou sledování a řízení otáček, sledování nečinnosti a skluzu či přepínání pohonů a sledování jejich rozběhu. Díky velkému počtu a šíři poskytovaných funkcí jde o přístroj použitelný na nejrůznějších typech strojů a strojních zařízení (např. ve větrných i tepelných elektrárnách, na pásových dopravnících, zkušebních zařízeních či ve velkých pohonech). Vedle toho lze při použití adaptéru v kombinaci s jednoduchými bezkontaktními senzory detekovat směr otáčení rotujících částí např. u výtahů a zvedacích zařízení, míchaček, čerpadel či větráků, sledovat skluz u řemenových nebo hydraulických pohonů apod. Protože nový adaptér rychle čítá a spíná s frekvencí až 5 kHz, je použitelný také při ovládání a regulaci chodu střásacích strojů a vibračních dopravníků. Adaptér Simatic PX130C je natolik univerzální, že není nutné v rozváděčích instalovat doposud nezbytné přídavné moduly pro měření otáček a čítání. Odpadají také zvláštní snímače pro měření rychlosti a zjišťování směru otáčení.

 Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: