Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Bezpečné pracoviště, klíč k hospodářskému oživení

Bezpečné pracoviště, klíč k hospodářskému oživení


24.09.2020

Krize COVID-19 a uzavření mnoha trhů vytvořila nevídanou výzvu pro lidi i ekonomiky celého světa. Trh práce se musel velmi rychle přizpůsobit nové realitě, aby se co nejvíce zmírnily dopady hospodářského poklesu.

Aliance globálních personálních společností ManpowerGroup, Randstad a Adecco Group (dále jen Aliance) se zavázala v průběhu koronavirové krize sdílet své zkušenosti a příklady dobré praxe, pomáhat firmám zorientovat se v novém světě práce a podporovat spolupráci dalších subjektů. S jediným cílem – zajistit každému zaměstnanci co nejbezpečnější pracoviště, aby se lidé v práci cítili dobře a mohli se soustředit na plnohodnotný výkon ve své práci. Podle posledního průzkumu společnosti ManpowerGroup potřebují lidé pro svůj úplný návrat do práce naplnit tyto oprávněné požadavky: zajištění bezpečnosti na pracovišti a důvěra, že pro zaměstnavatele je zdraví, pohoda a spokojenost zaměstnanců na prvním místě.

 

Postupy Aliance umožňují vytvářet komunikační platformu pro nastavování nových standardů a procesů ve firmách. Téma Bezpečného pracoviště lze zpracovat na úrovni profesních organizací, unií, odborů, zaměstnavatelů, vlády i zdravotních institucí. WEC, World Employment Confederation, Světová konfederace práce, převzala globální vedení projektu Aliance a zřídila specializovanou pracovní skupinu, která využívá odborných znalostí svých členů, aby sdílela osvědčené postupy, uvažovala o získaných zkušenostech a vyvíjela praktická řešení pro implementaci ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami.

Protokoly Aliance řeší různá rizika na pracovišti a doplňují stávající předpisy BOZP. Vycházejí z hierarchie řízení rizik Národního ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je přes 400 protokolů z 13 zemí z 5 odvětví (doprava a logistika, automobilový průmysl, výroba, stavebnictví a potravinářství).

Díky praktickému průvodci Aliance lze v 7 krocích aktivovat protokol pro bezpečné pracoviště v každé firmě.

Aliance definovala klíčové oblasti, na které by neměli zaměstnavatelé při vytváření bezpečného pracoviště zapomenout. Patří mezi ně zajištění rozestupů mezi zaměstnanci a odděleními, filtrace vzduchu a větrání, zavedení více bezdotykových povrchů a ploch, dodržování hygienických předpisů, vytvoření bezpečných zón, četnější úklid a desinfekce, barevné označení rizikových ploch, zajištění ochranných pomůcek a důraz na interní komunikaci.

„Bezpečné pracoviště je klíčem k hospodářskému oživení a hlavní výzvou bude zajistit jeho udržitelnost a dlouhodobost. Věřím, že když se všichni připravíme na možná rizika šíření COVID-19 a budeme připraveni včas reagovat a eliminovat co nejvíce těchto rizik při zachování produktivity práce, budeme mít vyhráno,“ uvádí Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) a generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika. „Aliance je důkazem toho, že spolupráce na globální úrovni může pomoci lokálním firmám zajistit bezpečné pracoviště pro všechny zaměstnance. A my jsme v ManpowerGroup připraveni v tom zaměstnavatelům pomoci.“

Podpůrné technické materiály k nastavení bezpečného pracoviště naleznete na https://www.manpowergroup.cz/pruzkumy/ 

Odkaz na stránky WEC, World Employment Confederation:
https://wecglobal.org/private-employment-industry/safely-back-to-work-in-the-new-normal-alliance/

Zdroj: Zpracováno redakcí podle tiskové zprávy agentury SetevaNomenklatura

Bezpečnost práce a požární ochrana
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: