Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Bezúkapové hydraulické spoje

Bezúkapové hydraulické spoje


21.02.2005
Podrobný manuál Bezúkapové hydraulické spoje, dosud nejobsáhlejší dílo věnované technologii vysokotlakých spojů, byl vydán německým vydavatelstvím Moderne Industrie v jeho řadě publikací Bibliothek der Technik. V tomto manuálu demonstruje společnost Parker Hannifin reálná měření, která ukazují, jak lze zajistit trvanlivé těsné hydraulické spoje i při zvýšeném zatížení. Vlastní techniky spojů a montáží jsou popsány téměř na 100 stranách. Pro všechna používaná šroubení jsou zdůrazněny postupy pro zamezení jejich poškození.
Přínos celé publikace podporují zřetelně členěné kapitoly s viditelně zvýrazněnými klíčovými slovy v závorkách, která zajišťují rychlé a snadné vyhledání informací. Četné ilustrace a náčrtky s doplňujícími informacemi a shrnutí jednotlivých kapitol zdůrazňují důležitější aspekty ve zhuštěném formátu a poskytují uživateli možnost získávat informace efektivně a rychle.


Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: