Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Červen v Koyo Bearings ve znamení bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Červen v Koyo Bearings ve znamení bezpečnosti a ochrany životního prostředí


24.06.2019

V průběhu celého roku se olomoucká společnost, vyrábějící světová ložiska, věnuje bezpečnosti při práci a dopadu výroby na životní prostředí. Pro zvýšení důležitosti těchto dvou aktivit zavedla společnost vždy jeden z měsíců jako měsíc bezpečnosti. Celkově za uplynulý rok investovala až 24 milionů Kč do projektů zaměřených na zaměstnance a jejich bezpečnost a pohodlí při práci.

Před třemi lety zavedla společnost Koyo Bearings jeden z měsíců v roce jako měsíc bezpečnosti. Letošním měsícem bezpečnosti byl určen červen, kdy se společnost zaměří na aktivity, které jsou orientovány na zvýšení bezpečnosti při práci, zefektivnění ochrany před požárem a zlepšení ochrany životního prostředí. Společnost má certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 a také jí bylo uděleno osvědčení Bezpečný podnik, které vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.Firma se sídlem v Olomouci klade důraz také na zajištění účinnější ochrany a bezpečnosti při práci po ergonomické stránce. Celý koncept je postaven na prevenci a proaktivním řešení rizikových oblastí. Zaměstnanci jsou motivováni k podávání zlepšovacích návrhů formou soutěže o hodnotné ceny. Celý výrobní systém včetně vedení této společnosti je veden tak, aby na základě pozorování upozornil na abnormality a preventivní řešení případných rizik a problémů. V tomto roce všem pracovníkům z výroby byly poskytnuty gelové vložky do bot, které zajistí větší pohodlí, úlevu nohou a zad především tam, kde není možné efektivně využít ergonomické rohože. Na oddělení broušení čel a vnějších průměrů byly zaměstnancům poskytnuty bederní pásy pro lepší ochranu zad. A v neposlední řadě došlo k zavedení nového typu ochranných rukavic, které více chrání hřbet ruky. Zaměstnanci, pracující v kancelářích, měli možnost testovat ergonomické pomůcky, které ulevují od jednostranné zátěže zad i rukou. „Člověk tráví většinou svého času v práci. Je nutné, aby se tu cítil dobře a měl při práci ty nejvhodnější podmínky. Opakované pohyby, které obsluha jednotlivých strojů musí provést nebo dlouhé sezení u počítačů není pro naše tělo dlouhodobě snesitelné, proto se snažíme našim zaměstnancům co nejvíce pracovní podmínky přizpůsobit tak, aby byli spokojení, ale především aby neškodili svému zdraví. Prozatím jsme v letošním roce na zlepšení pracovních podmínek po ergonomické stránce věnovali 2 miliony Kč,“ vyjádřil se k projektu ředitel olomoucké společnosti, Petr Novák. Investici v hodnotě 3 milionů věnovala společnost na oblast BOZP. Další 3 miliony směřovaly na snížení hlučnosti na pracovišti. To bylo provedeno například pogumováním výsypníku, pořízením nové omílačky nebo drobnými opravami starších strojů.


Mezi projekty zaměřené na životní prostředí patří například pořízení odsolovače. Ten ze solné lázně, používané pro kalení, separuje od vody sůl, takže může být sůl opětovně využita. Zpětné využití soli ušetří při likvidaci cca 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný. Dále pořízení separátoru emulze a odpadní vody. Uskutečnila se také výměna starých světel za úspornější LED osvětlení nebo adiabatické chlazení. Velkým „zeleným“ projektem v této společnosti je eliminace zbytkového odpadu. Ročně tato firma odveze na skládku 60 000 kg odpadu, který se skládá ze směsného odpadu a použitých brusných kotoučů. Snahou této společnosti je trvalé snižování množství produkovaných odpadů a zajištění jejich dokonalého třídění, proto na toaletách byla provedena výměna papírových utěrek za fukary. V uplynulém roce byly zaměstnancům rozdány termohrníčky s jejich jmény, aby je mohli používat v automatech na kávu, čaje či jiné horké nápoje. Jedním z důvodu byl fakt, že roční spotřeba kelímků ve společnosti Koyo Bearings byla cca 80 000 kelímků. Firma postupně motivovala zaměstnance k používání vlastních hrníčků (např. výhodnější cenou nápojů, vzděláváním v oblasti ochrany životního prostředí apod). V poslední době nechala firma automaty kompletně upravit tak, aby nápoje vydávali pouze do vlastního hrníčku. Eliminaci odpadu v podobě brusných kotoučů vyjednává společnost s firmou, která od bude odebírat brusné kotouče a následně je recyklovat. Mezi další akce, zaměřené na životní prostředí, lze zařadit například zasetí včelí louky nebo péči o netradiční rostlinku v květináči, kterou získá každý ze zaměstnanců. Jedná se o japonský křen wasabi, který je bohatý na vitamín C, vitamín B6, hořčík, vápník a všeobecný prospěšný vliv na organismus. Jejím pěstováním mohou zaměstnanci Koyo Bearings podpořit obnovu zdravého životního prostředí. Celková částka investic se vyšplhala na 15 milionů korun. V letošním roce se v oblasti životního prostředí bude firma soustředit na instalaci fotofoltaických panelů na střechu závodu. Tato zelená energie bude následně využívána v olomouckém závodě.Jeden z mnoha projektů, které byly v této společnosti zavedeny, je projekt nazvaný Zavádění age managementu do firemní praxe. Projekt byl zahájen v květnu a bude probíhat následující tři roky. Jedná se o způsob řízení s ohledem na věk a průběh životních fází člověka na pracovišti. Jedna z aktivit tohoto projektu je zaměřená na péči o zdraví zaměstnanců. Ve spolupráci s fyzioterapeutkou budou probíhat společné přednášky pro zapojené pracovníky a také individuální sezení pro zaměstnance z výroby. Tato individuální sezení budou probíhat v zázemí společnosti v pracovní době. Cílem této aktivity je naučit pracovníka správně uvolňovat svalovou zátěž a zlepšovat tím jeho zdravotní stav.

Zdroj: tisková zpráva Koyo Bearings

Zpracováno redakcí
 Nomenklatura

Bezpečnost práce a požární ochrana

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: