Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Čištění produktů a povlakování součástek ekologicky

Čištění produktů a povlakování součástek ekologicky


05.10.2020

Technologická společnost 3M využívá svůj vědecký kapitál k tomu, aby na trh přinášela řešení efektivní pro výrobu a zároveň s ohledem na udržitelnost.  Příkladem jsou technické kapaliny Novec, které dělají z čištění komponent časově úspornou operaci, jsou bezpečné, a ještě k tomu šetří životní prostředí.


Kapaliny Novec jsou vyrobeny tak, aby rozpouštěly veškerá maziva, oleje a látky na bázi ropy používané při výrobě. Díky nízké viskozitě dokáže migrovat i do míst, kam se voda nedostane, hodí se proto pro mimořádně precizní čištění. (Zdroj: 3M)

Technické kapaliny Novec společnosti 3M mají patentované chemické složení, díky němuž jsou všestranně využitelné. „Díky nízkému povrchovému napětí vytvářeném kapalinou a velmi nízké viskozitě samotné kapaliny umožňuje tato kombinace dokonalé a důkladné čištění i v těch nejmenších detailech. Kapalina je materiálově kompatibilní s nejrůznějšími materiály, tudíž možnosti využití jsou rozmanité, a navíc nepoškodí citlivé prvky,“ říká Michaela Kupková ze 3M. Tyto technické kapaliny se také pyšní vysokou bezpečností. Pracovníci při manipulaci s nimi nemusí nosit ochranný oblek, protože čistící médium při kontaktu nedráždí kůži. Kromě všestranně efektivního čistidla je Novec šetrný k životnímu prostředí, je nehořlavý a s velmi nízkou toxicitou se stává dobrým substitutem pro jiná rozpouštědla na bázi chlóru nebo fluorovaných uhlovodíků.

Novec v akci

Kapaliny Novec nacházejí uplatnění vskutku všude. Pokrývají oblast přenosu tepla, čištění, ochranných vrstev proti korozi, hašení požáru čistým hasivem, elektricky izolačního kapalného materiálu pro výrobu baterií a další. Například v leteckém průmyslu se využívají k povrchovým úpravám, čištění komponent motorů nebo přesných ložisek. Jedním z nejžádanějších využití je odmašťování, a to párou, která nakonec kondenzuje zpět na kapalinu a dochází tak k recyklaci spotřebovaného materiálu. Voda nedokáže rozpustit olej, zatímco tekuté prostředky Novec jsou vyrobeny tak, aby rozpouštěly veškerá maziva, oleje a látky na bázi ropy používané při výrobě. Díky nízké viskozitě dokáže migrovat i do míst, kam se voda nedostane, hodí se proto pro mimořádně precizní čištění.

V rámci vylepšení procesu čištění začal využívat kapalinu Novec i český výrobce ortopedických implantátů, firma Beznoska z Kladna. Pro jejich výrobu je třeba přesnost a preciznost, tudíž není prostor pro chyby. Při špatném očištění od zbytků z výroby hrozí neusazení implantátu nebo jiné nesterilní komplikace, které mohou pacientům znepříjemnit rekonvalescenci. Původní postup výroby byl postaven na kombinaci alkalických a kyselých průmyslových, vodourozpustných odmašťovacích prostředků a vody, byl procesně složitý a časově náročný. S přechodem na nové zařízení, ve kterém se používá kapalina Novec, se celý proces zjednodušil. „Naší hlavní motivací bylo zlepšení pracovního prostředí ve společnosti Beznoska. Nový způsob se ujal velmi kladně a výsledky celého procesu jsou skvělé. Jestli společnosti působící v oblasti medicínských technologií plánují zlepšit kvalitu, bezpečnost i procesní parametry svého čistícího režimu, pak kapaliny Novec stojí za úvahu,“ říká Jiří Bichler, výrobní ředitel společnosti Beznoska.

Zelenější perspektiva v průmyslových odvětvích

Společnost 3M dlouhodobě myslí na udržitelnost a je zodpovědná k životnímu prostředí. Kapaliny Novec jsou příkladem vývoje v ekologickém pojetí průmyslu. Při čištění se v mnoha případech užívá voda, ačkoli je levnější, tak z dlouhodobého horizontu jsou šetrnější a finančně méně nákladná čistící média Novec. Rychle se odpařují a není nutné provádět dodatečné sušení, což má za příčinu zkrácení čistícího cyklu a v průběhu se kapalina recykluje – spotřebuje se ji méně. Novec je inertní kapalina, a tím zaručuje dlouhou trvanlivost v podstatě bez doby expirace.


S přechodem na nové zařízení, ve kterém se používá kapalina Novec, se proces čištění ortopedických implantátů ve firmě Beznoska výrazně zjednodušil. (Zdroj: 3M)

Pokud bychom srovnali čištění vodou s čištěním kapalinami Novec, tak spotřeba energie, materiálu a času je výrazně nižší. Doba čistícího procesu a spotřeba energie je až šestkrát menší a týdenní spotřeba se sníží o 99 %. Vzniká tak menší množství odpadu a šetří vodu coby cenný přírodní zdroj.

Pro důkladnější čištění nebo tam, kde se voda nedá použít s ohledem na elektroniku nebo korozi, je Novec také bezkonkurenčně nejekologičtější variantou k jiným chemickým přípravkům. Jednak je elektricky nevodivý, a proto má pestré využití v elektronice, je nekorozivní, a hlavně je bezpečný pro ty, kteří s ním přijdou do styku, i pro životní prostředí. „Firmy, které ještě používají pro odmašťování v parách nPB nebo chlorovaná rozpouštědla a aromatické uhlovodíky, by měly v zájmu zdraví svých zaměstnanců i s ohledem na zpřísňující se předpisy začít uvažovat nad inteligentní, bezpečnou a ekologicky udržitelnou alternativou jako je speciální tekutina 3M Novec 73 DE. Její účinnost je srovnatelná, také nehrozí, že by časem degradovala, a co je hlavní – nepředstavuje pro zaměstnance závažné zdravotní riziko,“ doporučuje Michaela Kupková. 

Novec nepoškozuje ozonovou vrstvu a má nízký vliv na globální oteplování. Čisté kapaliny Novec jsou vyloučeny z definicí EPA pro těkavé organické látky (VOC), nepodléhají regulačním omezením nebo požadavkům na snižování produkce i v rámci EU, a proto jsou účinnou a udržitelnou alternativou k čisticím prostředkům na bázi nPB, TCE, HCFC, HFC a vody.

Školení o technických kapalinách

Pro odbornou veřejnost společnost 3M připravuje pravidelně různé webináře. Ten, který proběhne 19.10.2020 od 13:30 hodin, se bude věnovat právě technickým kapalinám Novec a tomu, proč a jak přejít na bezpečnější, ekologicky udržitelné a spolehlivé řešení. Přednášet a radit bude aplikační inženýr Petr Kadleček, který se kapalinám Novec věnuje po mnoho let. Doplňovat ho bude Petr Klimeš, který má zkušenosti z oblasti elektrotechniky a automotive.

Odkaz na přihlášku na webinář - https://attendee.gotowebinar.com/register/2039052417212265475

-NS-

Zdroj: Tisková zpráva 3M. Zpracováno redakcí.



Nomenklatura

Inovace
Strojírenství v lékařství
Ekologie
Technologie pro povrchové úpravy
Hutnictví/ Slévarenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: