Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Další část dálnice D3 dokončena
Anotace
Nový most na úseku dálnice D3 u Čekanic

Další část dálnice D3 dokončena


25.08.2005
Po dvou letech byl v pondělí 20. června slavnostně otevřen další úsek dálnice D3, která v budoucnu spojí Prahu, Tábor, České Budějovice a státní hranici s Rakouskem. Jde o část vedoucí od Čekanic k Táboru, jejíž dominantou je most, který vystavěla firma SMP Construction, a. s. Práce na výstavbě dalšího úseku byly zahájeny v únoru 2003 a trvaly až do května letošního roku. Stavba zahrnovala náročnou úpravu terénu, součástí bylo vybudování nosné konstrukce mostu, která je tvořena převážně předpjatým, průchozím, komorovým nosníkem. Most se skládá ze 13 polí o celkové délce cca 474 m a v jednom svém úseku překračuje budoucí železniční koridor Praha – České Budějovice. Most je založen na vrtaných pilotech o průměru 1220 mm proměnné délky 11 – 17 m. Nosná konstrukce spočívá na kruhových hrncových ložiscích. Zajištění těchto pevných ložisek je řešeno kotvami, které jsou speciálně navrženy tak, aby je bylo možné opravit nebo při poškození rovnou vyměnit. Nový most Čekanice vytváří pouze levou polovinu budoucí dálnice D3. Pravá, stávající byla postavena metodou postupného vysouvání již v letech 1992 – 94.
Nový úsek dálnice končí napojením na stávající čtyřpruhové uspořádání obchvatu Tábora, který byl v této oblasti realizován v 90. letech. Konstrukce dálniční vozovky má tloušťku 680 mm a podobně jako přilehlé úseky ji tvoří asfaltové vrstvy. Veškeré srážkové vody jsou z povrchu dálnice odváděny zvláštním odvodňovacím systémem do usazovací nádrže.
Celkové náklady na výstavbu přesáhly částku 255 mil. korun a v celoevropském měřítku je tento komplex staveb součástí tahu E 55, spojující pobřeží Baltského a Jaderského moře.Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: