Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Dne 25. června pořádá Český normalizační institut ve svých prostorech seminář.

Dne 25. června pořádá Český normalizační institut ve svých prostorech seminář.


02.06.2002
Integrovaný managementDne 25. června pořádá ČSNI ve svých prostorech seminář, jenž je určen zájemcům o dosud dostupné certifikáty v oblasti systému managamentu, stejně jako auditorům a zaměstnancům poradenských organizací a zájemcům o akreditaci. Cílem semináře je vymezit systém managementu nejen z pohledu technických norem jako takových, ale i z pohledu jejich praktického využití ve výrobních organizacích a službách. Pojem integrace byl zvolen proto, že koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace nazývané management mohou být uplatněny v jakosti, environmentu, bezpečnosti, rizicích a financích stejně jako mezi zaměstnanci organizace. Požadavky kladené na organizace stále více rozšiřují oblast působení systému managamentu z dosud nejrozšířenějšího systému managamentu jakosti, definovaného jako systém managamentu se zaměřením na jakost. Základní metodiky pro uplatnění systémů managamentu jsou zpravidla uvedeny v technických normách, proto tedy budou technické normy vymezovat základní kostru semináře. Více informací získáte u organizačního garanta PhDr. Lenky Němečkové na tel. čísle 02/21 80 22 06 nebo e-mailové adrese lenka.nemeckova@csni.cz.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: