Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Doba laserová

Doba laserová


20.05.2019

Nové obory, nové metody. Laserové dělení a svařování prochází evolucí. Ta obor žene novými směry a rozšiřuje jeho využití.

Vývoj průmyslu tlačí také na vývoj jeho nezbytných součástí. U dělení a svařování pomoci laserů zejména na výkon a sofistikovanější produktivitu. 

Co se týká tepelného dělení, pak trend je zřejmý. Roste výkon laserových paprsků. Čím větší výkon, tím rychlejší dělení materiálu. To znamená, že roste produktivita a patrně klesá hodinová režie na dané pracoviště,” popisuje trendy Robert Pítr ze společnosti Air Products. 

Přesnější a šetrnější

Díky většímu výkonu laseru je možné dělit silnější materiály, které se mohly v minulosti dělit pouze na pálících centrech za pomoci kyslíku a acetylenu. Moderní přístup dnes přináší kromě jiného také šetrnější zásah do materiálu. Větší výkon tepelně ovlivňuje menší oblast.

To hraje důležitou roli u vysokopevnostních jemnozrnných ocelí. Dále odpadá úprava pálených hran. Nemusí se brousit okuje. Je zde daleko vyšší rozměrová přesnost výpalku. Kolmost řezu zase zamezuje vytváření takzvaných podpalů,” uvádí Pítr.

Laserovým dělením lze dělit také nekovové materiály. Lasery se nyní používají také ke popisování nebo gravírování.


Ilustrační foto

Individuální řešení

Svařování laserem se zas masivně využívá při výrobě automobilových dílů. Výsledkem je vysoká produktivita a opět malá tepelně ovlivněná oblast. Unikátní technologie díky těmto vlastnostem a přesnosti proniká také do zdravotnictví.

Pro vedení paprsku se používají plyny helium, oxid uhličitý a dusík. “Buď jsou tyto plyny připojeny jednotlivě a zařízení si míchá poměr samo nebo je směs těchto plynů namíchaná do tlakové lahve. Poměr mixu určuje výrobce zařízení,” dodává Robert Pítr.

Pro dělení materiálu se používá kyslík 3.5 nebo dusík 4.6 a 4.8. Jaký plyn a jeho čistota je zvolen vychází z doporučení výrobce zařízení. Air Products může dodávat tyto sekundární plyny buď ve formě 300 bar svazků kyslík 2.5 a 3.5 nebo dusík 4.8 a 5.0. Společnost také může využít technologii CryoEase, a to jak pro kyslík, tak pro dusík. V neposlední řadě může zákazník použít stacionární zásobník.
 Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: