Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Dokonalé řízení procesu svařování trubek

Dokonalé řízení procesu svařování trubek


20.06.2018

Systém TPS (Tube and Profile System) od společnosti IPG Photonics získává díky nové funkci monitorování procesů další výhodu oproti konvenčním systémům pro svařování trubek. Monitorování procesů je umožněno svařovací optikou s kamerou spojenou s vláknovým laserem. Na jednadvaceti palcovém dotykovém panelu je možno pozorovat obraz z kamery, na kterém je vidět svařovaný materiál i laserový spot. Výsledkem je, že jakákoli odchylka od optimální polohy svaru je pro obsluhu zařízení okamžitě identifikovatelná a může být kdykoli jednoduše korigována pomocí dotykového panelu. Toto zobrazení značně zjednodušuje vhodné nastavení systému, čímž lze zabránit závažným chybám a významně snížit zmetkovitost.

Při kontinuálním svařování trubek nebo profilů je použit Seam Tracking, který vždy upraví polohu laserového svazku v bočním směru přesně podle mezery u svařovaného materiálu. Rozpoznání snímku Seam Trackingu je prováděno vyhodnocením šedého světla, takže je dána detekce nulové mezery. Pracovní pole systému může být individuálně omezeno softwarem tak, aby nedošlo k poškození jiných částí výrobní linky či zařízení.


Systém TPS je ideálním řešením pro aplikace kontinuálního svařování tubek a profilů za použití vláknových laserů.

Flexibilní, robustní a ekonomický

Srdcem systému TPS je standardní kontinuální vláknový laser IPG s výkonem 6 kW. Pro vláknové lasery IPG je charakteristická jejich robustnost, velmi vysoká účinnost a spolehlivost, jejímž nejlepším důkazem je nasazení těchto laserů v mnoha oblastech průmyslu na širokou škálu výrobních technologií. Díky TPS lze nyní všech těchto výhod využít také pro výrobu podélně svařovaných trubek a profilů. Doposud byly k tomuto účelu nejčastěji používány CO2 lasery, což však skýtá celou řadu nevýhod - od nemožnosti vedení laserového svazku optickými vlákny až po vysokou energetickou náročnost. S použitím vláknového laseru tyto problémy odpadají. Systém TPS také nevyžaduje pro proces svařování žádný procesní plyn a vláknový laserový zdroj je bezúdržbový. Spolu s velmi nízkou spotřebou energie tak může použití systému TPS přinést značnou úsporu provozních nákladů v řádech až milionů korun za rok.

-RŠ-

Zdroj: Tisková zpráva.

Zpracováno redakcí.
 Nomenklatura

Nekonvenční technologie
Technologie spojování/ dělení materiálů
Automatizace, regulace
Průmysl 4.0

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: