Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Dotace na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Dotace na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje


16.09.2020

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Aplikace. Firmy a výzkumné organizace mohou žádat o finanční podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Novinkou je vyčlenění 800 milionů korun pro sektor civilního dopravního letectví. Výzvu vyhlásilo 1. září 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 15. prosince 2020. Pro žadatele je připraveno celkem 3,7 miliardy korun.

V poslední výzvě programu Aplikace v OP PIK je připraveno 3,7 miliard korun.

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb realizacemi projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva je určená malým, středním i velkým podnikům a výzkumným organizacím. „Žadatelé mohou finanční podporu využít například na mzdy a pojistné výzkumných pracovníků a techniků, na nástroje, přístroje a vybavení potřebné k předloženému projektu výzkumu a vývoje nebo náklady na smluvní výzkum a poradenské služby pro tento účel“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Výsledkem projektů by pak měly být například nové ověřené technologie, užitné vzory, průmyslové vzory, prototypy nebo softwary vedoucí k inovacím a pokroku.“

Oproti předchozím výzvám mohou firmy podat více žádostí. Malé a střední podniky mohou podat až tři žádosti o podporu. Velké podniky mohou také využít až tří žádostí, pokud se jedná o projekty ve spolupráci s výzkumnými organizacemi nebo s malými a středními podniky s významnými pozitivními vlivy na životní prostředí nebo se zaměřením na sektor civilního letectví. Na každý projekt mohou firmy získat až 70 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. V aktuální výzvě je to minimálně dva miliony korun a maximálně 100 milionů korun. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-viii/

-JN-

Zdroj: Tisková zpráva API. Zpracováno redakcí.Nomenklatura

Výzkum/ vývoj
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Inovace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: