Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Financování energeticky úsporných projektů

Financování energeticky úsporných projektů


29.09.2003
IFC, International Finance Corporation, člen skupiny Světové banky, zahájila od 24. září 2003 program CEFF na podporu komerčního financování energeticky úsporných projektů (Commercialising Energy Efficiency Finance). Program probíhá ve spolupráci s Globálním fondem žovotního prostředí (GEF) v ČR, na Slovensku, v Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Program CEFF je založen na poskytování záruk až do výše 50 % investic pro finanční ústavy a leasingové společnosti, čímž snižuje úvěrová rizika investic do energeticky úsporných projektů. Druhou součástí programu CEFF je program technické pomoci, který pomáhá připravovat projekty pro financování a podporuje rozvoj trhu s úsporami energie. První bankou, která se do tohoto programu zapojila, je Česká spořitelna. Ta v této souvislosti připravila vlastní produkt FINESA, jenž je primárně určen pro malé a střední firmy. Jedním z hlavních kritérií projektů pro zapojení do programu je snížení emisí skleníkových plynů formou zateplení objektů, výstavby obnovitelných zdrojů energie apod., nutnou podmínkou je ekonomická výhodnost a samofinancovatelnost projektu.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: