Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Konference Frézování III je již minulostí
Anotace
Ing. Kouřil z VaV firmy Pramet Tools svou přednášku věnoval vývoji řezných nástrojů.

Konference Frézování III je již minulostí


25.11.2003
V polovině října t. r. se v prostorách Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně konal již třetí ročník konference, věnované technologiím frézování, která si mezi technickou odborností vydobyla značné renomé. Tato dvoudenní akce byla rozdělena do dvou sekcí, kdy oblast nástrojů ze slinutých karbidů zaštiťovala společnost Pramet Tools a rychlořezné ocele spadaly do kompetence akciové společnosti ZPS – Frézovací nástroje. Vedle těchto dvou firem se na přednáškách podíleli i pracovníci společností SHM, Liss, Delcam atd. Oba dopolední bloky přednášek měly své pokračování v praktických ukázkách obrábění danými materiály v laboratořích C2 Ústavu strojírenské technologie. Na tomto místě je třeba vyjádřit obrovský dík a uznání řediteli výše zmíněného ústavu doc. Píškovi, který se svým kolektivem tuto akci zorganizoval a její hladký průběh zajišťoval.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: