Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Ložiska Molded-Oil přinášejí úspory v tisích EUR ročně

Ložiska Molded-Oil přinášejí úspory v tisích EUR ročně


23.08.2018

Jako doklad přínosů, kterých lze dosáhnout použití ložisek Molded-Oil od NSK, poslouží britský výrobce rychlého občerstvení, který náhradou stávajících ložisek na dopravníku se sedmi dráhami ušetřil 52 000 eur ročně.
 
 
Soustava dopravníků v potravinářském průmyslu vyžaduje důkladné čištění, které klade na ložiska mimořádné požadavky.

Je nepopíratelné, že krátké cykly čištění strojů v potravinářském průmyslu zkracují životnost běžných ložisek. Za těchto těžkých podmínek jsou vhodnější volbou ložiska Molded-Oil od firmy NSK, protože ta jsou chráněna před pronikáním vody a nečistot. 

Jako příklad pro ověření výhod těchto ložisek může sloužit britský výrobce rychlého občerstvení, jemuž se podařilo prodloužit životnost ložisek ve svých dopravnících na trojnásobek. Standardní kuličková ložiska v soustavě dopravníků se sedmi dráhami měla životnost jen čtyři měsíce. Příčinou byla voda pronikající do ložisek během každodenního čištění. Selhání ložisek znamenalo nákladnou opravu a možnost poškození návazujících zařízení, včetně dopravníkových pásů.

Pro náhradu každého ložiska byla plánována odstávka v celkové délce 14 hodin – přitom byli dva servisní technici zaměstnáni každý dvanáct hodin potřebnými pracemi při demontáži a instalaci. Třikrát do roka byla vyžadována výměna všech 84 ložisek, což znamenalo výrazné náklady na údržbu a vyvolávalo dlouhé a časté odstávky strojů.

Potravinářská firma se tedy obrátila na firmu NSK, aby její technici posoudili ložiska a podmínky, v nichž pracují. Jako součást programu NSK AIP (Added Value Programme) byla proveden důkladný rozbor provozních podmínek a analýza poškozených ložisek. Potvrdilo se, že příčinou předčasného selhávání byla pronikající voda. Následně technici NSK doporučili nahradit stávající ložiska ložisky Molded-Oil s pevným mazivem, vyrobenými z korozivzdorné oceli a opatřenými z obou stran těsněním DU. Tato ložiska jsou ideální tam, kde jsou často vystavena velkému množství vody. 

Důležité je, že mazivo ložisek Molded-Oil je trvale obsaženo uvnitř stabilního nosného média, konkrétně olejem nasycené polyolefinové pryskyřice. Tento typ lubrikantu nelze vymýt párou ani kapalinou a současně zabraňuje pronikání znečištění do ložiska. Nosič navíc uvolňuje lubrikant jen pomalu, a zajišťuje tak dostatečné mazání po dlouhou dobu provozu. Dalším přínosem je to, že provozní prostředí zůstane čisté, protože nedochází k žádným únikům maziva, a není třeba ani domazávání. V prodloužení životnosti ložisek v náročných podmínkách hrají velkou roli také vysoce účinná těsnění DU umístěná z obou stran ložisek.

Výsledkem změny je prodloužení životnosti ložisek dopravníků na trojnásobek, ze tří na dvanáct měsíců. Na druhou stranu náklady na údržbu ložisek, včetně nákladů na odstávku systému, byly sníženy o 52 203 EUR ročně.


Ložiska Molded-Oil v provedení z korozivzdorné oceli mají mazivo pevně vázáno v nosném médiu, což zabraňuje jeho vymývání parou nebo kapalinami.

To opět potvrdilo jedno z osvědčených pravidel „selského rozumu“ používané firmou NSK: kde je prostředí znečištěno vlhkostí a prachem, životnost ložisek Molded-Oil v provedení z korozivzdorné oceli je ve srovnání s ložisky s konvenčním mazáním více než dvojnásobná. 

Zdroj: Tisková zpráva Mepax

Zpracováno redakcí. Nomenklatura

Převody/pohony/ložiska/spojky
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: