Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Manažerské nástroje v řízení podniku a jejich integrační role
Anotace

Manažerské nástroje v řízení podniku a jejich integrační role


08.08.2005
V pořadí již 6. mezinárodní konference Integrované inženýrství, tentokrát s tematickým zaměřením na aplikaci manažerských nástrojů v podnikové praxi, se uskuteční dne 4. 10. 2005 v Kongresovém centru Brno jako doprovodný program letošního MSV v Brně. Konferenci pořádají Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha a Ústav řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT v Praze. Cílem je prezentace manažerských technik a přístupů aplikovaných v integrovaném řízení průmyslových podniků. Konference je určena především podnikovým manažerům, specialistům ve štábních útvarech, členům představenstev, dozorčích rad a také majitelům podniků. Přínosem bude i pro pedagogy a studenty technických a ekonomických univerzit.
Podrobné informace o konferenci lze získat na Ústavu řízení a ekonomiky podniku FS ČVUT v Praze (tel. 224 359 286, hana.padevetova@fs.cvut.cz nebo michal.kavan@fs.cvut.cz).


Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: