Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Měřicí technika pro kontrolu jakosti


09.01.2007
Česká metrologická společnost pořádá ve dnech 13. a 14. března 2007 v Plzni již 16. mezinárodní seminář Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s moderními měřicími přístroji a měřicími metodami používanými ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii, v opravárenských a dalších průmyslových organizacích při kontrole jakosti výrobků a výrobních procesů. V programu semináře budou také přednášky význačných zahraničních i tuzemských odborníků, informace o nových normách vztahujících se ke geometrickým tolerancím, ke zkušenostem s prováděním měřicích a kontrolních operací ve velkosériové i kusové výrobě a o nových trendech v oblasti měřicí techniky.
Seminář bude spojen s rozsáhlou výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky pro měření délek a navazujících veličin, negeometrických veličin, pro zkoušky materiálu, nedestruktivní defektoskopické testování, systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů, informační systémy metrologie a řízení jakosti, pro kalibraci měřidel a další. Bližší informace o semináři poskytne sekretariát ČMS (paní Ivana Vidimová) tel./fax: 221 082 254, e-mail: cms-zk@csvts.cz. Úplná nabídka odborných akcí ČMS je na internetové adrese ČMS: //www.csvts.cz/cms.Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: