Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Měřicí technika pro kontrolu jakosti
Anotace

Měřicí technika pro kontrolu jakosti


26.11.2004
Cílem 14. mezinárodního semináře Měřicí technika pro kontrolu jakosti, který pořádá Česká metrologická společnost ve dnech 8. a 9. března 2005 v Plzni, je seznámit jeho účastníky s moderními měřicími přístroji a měřicími metodami, používanými ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii, v opravárenských a dalších průmyslových organizacích při kontrole jakosti výrobků a výrobních procesů. V programu semináře budou také přednášky význačných odborníků o změnách právních metrologických norem a předpisů v souvislosti se vstupem ČR do EU, komentáře k ČSN EN ISO 9001, popř. navazujícím normám a informace o nových normách, vztahujících se ke geometrickým tolerancím, popř. úchylkám a drsnosti povrchu. Seminář je spojen s rozsáhlou výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky pro měření délek a navazujících veličin, negeometrických veličin, pro zkoušky materiálu, systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů, informační systémy metrologie a řízení jakosti, pro kalibraci měřidel.
Na seminář navazuje (není však jeho částí) dne 10. března 2005 Konzultační den v areálu Škody Plzeň, kde účastníci budou mít možnost konzultovat s odborníky akreditovaných kalibračních laboratoří a zkušeben otázky měření, kalibrace měřidel a vybraných druhů zkoušek.
Bližší informace o 14. mezinárodním semináři Měřicí technika pro kontrolu jakosti poskytne sekretariát ČMS (paní Ivana Vidimová), tel./fax: 221 082 254, e-mail: cms-zk@csvts.cz.


Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: