Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> MM je mediálním partnerem konference Frezovani III, konané na půdě Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně

MM je mediálním partnerem konference Frezovani III, konané na půdě Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně


07.08.2003
Frézování IIILetošní ročník odborné konference rozložený do dvou sekcí (slinuté karbidy a rychlořezné ocele) je zaměřený na moderní technologie frézování a je určen technologům, odborným pracovníkům, nástrojařům a dalším pracovníkům odborů hospodaření s nástroji ze slinutých karbidů a rychlořezných ocelí pro obrábění. V průběhu konání mají účastníci možnost se seznámit s aktuálními novinkami v oblasti vývoje nástrojových materiálů, povlakování, upínání, inovovaných výrobních sortimentů tradičních výrobců nástrojů pro frézování, moderních metod testování nástrojů, doporučených způsobů účinného chlazení, mazání, vhodného ostření a přebrušování fréz, včetně praktických ukázek obrábění. Letošní ročník je rozšířen o soutěžní kolokvium doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, pracujících v této oblasti. Cílem tohoto setkání mladých odborníků je vědecká rozprava nad dílčími problémy technologie obrábění, výměna poznatků a zkušeností z jejich badatelské práce, vědeckých a odborných stáží. Součástí tohoto setkání bude ocenění vybrané práce Cenou děkana FSI VUT v Brně. Tato akce, kterou pořádá ve dnech 14.-16. října 2003 ve svých prostorech Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně ve spolupráci s Pramet Tools, s. r. o. a ZPS – Frézovací Nástroje, a.s., je mediálně podporována MM Průmyslovým spektrem. Více informací získáte u odborného a organizačního garanta akce Doc. Ing. Miroslava Píšky, CSc. (tel. 541142555, e-mail: piska@ust.fme.vutbr.cz).

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: