Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Mohelnický závod Siemens vylepšuje interní logistiku

Mohelnický závod Siemens vylepšuje interní logistiku


21.04.2016

Slavnostním otevřením přístavby haly logistického centra Geis CZ odstartovalo 19. dubna spuštění nové koncepce toku materiálu napříč mohelnickým závodem Siemens. Distribuční centrum Geis CZ je součástí areálu mohelnického závodu Siemens již od roku 2002. Slavnostního otevření nové přístavby se zúčastnili zástupci společnosti Siemens Elektromotory Mohelnice, ředitel závodu Pavel Pěnička a ekonomický ředitel Jürgen Behnke, a pan Michal Martinovič, jednatel společnosti Geis CZ.


Přestřižení pásky při příležitosti slavnostního otevření přístavby logistického centra. Na snímku ředitel mohelnického závodu Siemens Pavel Pěnička (vlevo) a pan Michal Martinovič, jednatel společnosti Geis CZ (vpravo).

Přáním a očekáváním našich zákazníků věnujeme dlouhodobě vysokou pozornost. Běžící projekty a aktivity v oblasti logistiky jsou cílené na zkrácení dodacích termínů, kvalitu dodávek a efektivní komunikaci. Abychom naplnili své cíle a náročná očekávání zákazníků, musíme požadavky přenášet také na naše dodavatele a poskytovatele služeb,“ říká ředitel mohelnického závodu Siemens Pavel Pěnička a dodává: „Pevně věřím, že realizace projektu nové interní logistiky bude jedním z příkladů dokonalé spolupráce expedice, výroby a nově i zásobování.“

Jasně definovaná růstová strategie Siemens přináší stále nové impulzy, na které musí logistika reagovat. My jsme zvolili cestu průběžné optimalizace systémů a technologií. Věříme, že právě inovativní přístup může naplnit očekávání zákazníka,“ uvedl při této příležitosti pan Michal Martinovič z firmy Geis.


Úvodní slovo jednatele společnosti Geis pana Martinoviče.

Koncept zásobování výrobních linek mohelnického závodu

Aby výrobní závod Siemens Elektromotory Mohelnice mohl denně vyrábět tisíce motorů v krátkých dodacích termínech, musí bezchybně fungovat zásobování výrobních linek potřebným materiálem. Platí zde staré známé pravidlo, že vše musí být ve správný čas na správném místě, v požadované kvalitě i množství a za optimální náklady.


Ukázka fungování milkrunového vlaku, který zásobuje výrobní linky mohelnického závodu Siemens.

Základní myšlenkou nového konceptu interní logistiky byla optimalizace materiálových toků. Každá výrobní hala mohelnického závodu měla dosud vlastní skladové hospodářství. To znamená vlastní příjem materiálu od dodavatelů, skladování, vychystávání a interní distribuci k výrobním linkám. Výrobní materiál byl do výroby dodáván v množství, které zpravidla dostačovalo na jednu a více směn. To obnášelo vysokou náročnost na plochu přímo v montážních halách a značnou pracnost při manipulaci s materiálem pro obsluhu výrobních linek. Zásadní změnou proto byla centralizace skladů materiálu do jednoho místa. Pro tyto účely využil Geis své distribuční centrum, které je v těsné blízkosti výrobních hal Siemens. Plocha skladu byla rozšířena o 2 000 m2 a další plocha vznikla optimalizací uspořádání regálového systému. Strategie příjmu a uskladnění materiálů od dodavatelů byla změněna tak, aby vyhovovala nové koncepci. Všechen materiál je na vstupu do skladu opatřen čárovým kódem, který zaručuje stoprocentní trasování čili jasnou evidenci pohybu každé skladové položky. Efektivita vychystávání se zvýšila také díky pořízení odpovídající manipulační techniky. Zároveň byla použita technika z oblasti expediční logistiky, která nebyla doposud optimálně vytížena.


Milkrun v praxi. Vychystávání materiálu do milkrunové soupravy.

Geis připravil napojení distribučního centra na výrobní haly Siemens pro milkrunové vlaky, které výrobu zásobují přesně podle výrobního plánu montážních linek. Zásoba materiálu u linek se snížila na čtyřhodinovou výrobní spotřebu. Znamená to nižší počet položek na montážních místech, a tím pádem lepší přehlednost pro dělníky ve výrobě.

Nejzásadnějším krokem, bez kterého by se nové řešení neobešlo, bylo nastavení systému SAP tak, aby pomohl dosáhnout maximální produktivity. Díky profesionálnímu přístupu oddělení IT Siemens jsou materiálové toky a všechny operace zcela pod kontrolou. Pracovníci IT dokázali propojit systém plánování výroby přímo s potřebným vyskladněním materiálů z regálů distribučního centra, vychystáváním vyskladněných dílů do milkrunových souprav a transparentním předáním materiálů ve výrobě.


Milkrun při průjezdu novou přístavbou logistického centra.

V novém logistickém procesu se tak přesně ví, co, kdy, kam a kým bylo dodáno. Nastavení automatického měření KPI a produktivity je přitom samozřejmostí. Po zvážení různých alternativ dopravy materiálu k linkám bylo zvoleno zásobování milkrunovými soupravami s E-rámy a výměnnými nástavbami, na kterých jsou uloženy manipulační jednotky s materiálem. Každý E-rám může přepravovat až 1 200 kg. Celková hmotnost materiálu na jednom milkrunovém vlaku tak může dosáhnout až šesti tun. Přepravují se celé palety, GB, plastové boxy, ale i kanbanové materiály v přizpůsobených boxech.  Jeden vlak je schopen za hodinu dodat až 35 palet přímo k montážním linkám (s přihlédnutím ke vzdálenosti). Vlak je řízen pracovníkem firmy Geis, který u linek vymění plné „palety“ za prázdné. Geis jako poskytovatel na sebe převzal i rizika spojená s vykrýváním náhlých potřeb výrobních kapacit.

Fáze přípravy a rozběhu nové koncepce zásobování výrobních linek je úspěšně za námi. Tým zkušených pracovníků je na novou činnost dobře zaškolen. S dalšími fázemi stěhování materiálů do distribučního centra budeme podle aktuální potřeby rozšiřovat i tým pracovníků,“ řekl Vilém Zlamal, ředitel mohelnické pobočky Geis CZ s tím, že se zatím dokončuje stěhování materiálů z výrobních hal. Plný provoz distribučního centra je naplánovaný na podzim letošního roku.

-MV-

Zdroj: Tisková zpráva.

Zpracováno redakcí MM Průmyslové spektrumNomenklatura

Štíhlá výroba a logistika
Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Automatizace, regulace
Elektrotechnika a regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: