Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Nadměrný hluk patří mezi tři největší rizika při práci

Nadměrný hluk patří mezi tři největší rizika při práci


12.12.2018

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 týkající se ochranných pracovních prostředků staví riziko expozice nadměrnému hluku na stejnou úroveň jako riziko těžkých úrazů způsobených pádem z výšky, elektrickým proudem nebo vdechování škodlivých látek. Firmy musejí lépe vybírat odpovídající ochranné prostředky.

Evropské nařízení z roku 2016 řadí ztrátu sluchu mezi nejvýraznější zdravotní rizika na pracovišti. Každý zaměstnavatel svým zaměstnancům musí zajistit dostatečnou ochranu sluchu. Hluk patří mezi tři nejnebezpečnější zdravotní rizika. Konstantní hluk, kromě nebezpečí trvalé ztráty sluchu, zvyšuje stres, snižuje výkon a způsobuje další potíže. Na základě současných předpisů o bezpečnosti práce musejí zaměstnavatelé stanovit úroveň expozice hluku odhadem nebo, v případě vyšších hladin hluku blížících se hygienickým limitům, měřením. Na měření hluku navazuje výběr správného osobního ochranného prostředku. Aby byla zajištěna řádná ochrana sluchu, je třeba zaměřit se i na školení a věnovat pozornost také tomu, zda ochranné prostředky zaměstnancům správně sedí a umožňují jim pohodlnou práci.


Hluk patří mezi tři nejnebezpečnější zdravotní rizika. Konstantní hluk, kromě nebezpečí trvalé ztráty sluchu, zvyšuje stres, snižuje výkon a způsobuje další potíže.


Aby byla zajištěna řádná ochrana sluchu, je třeba zaměřit se i na školení a věnovat pozornost také tomu, zda ochranné prostředky zaměstnancům správně sedí a umožňují jim pohodlnou práci.

Technologie 3M E-A-RFit je objektivní fit-in systém zaměřený na ochranu sluchu, který umožňuje navržení odpovídající úrovně ochrany sluchu v podobě mušlových či zátkových chráničů a jejich vhodnost pro konkrétního zaměstnance. „Trvalé hlukové zatížení prokazatelně zhoršuje kvalitu života, proto je důležité, aby zaměstnavatel přijal veškerá nezbytná preventivní opatření proti riziku ztráty sluchu pracovníků. Měření hluku lze nyní doplnit individuálním ověřením účinnosti ochranných prostředků, takže můžeme přesně určit, zda je zvolený stupeň ochrany proti hluku vhodný,“ řekl Jan Pavliš, odborník na ochranné pracovní prostředky ze společnosti 3M. „S E-A-RFit systémem poskytujeme nejen objektivní měření, ale také plnou podporu firmám prostřednictvím našich on-line kurzů, od platné legislativy až po použití ochranných prostředků,“ dodává Pavliš.

Technologie 3M E-A-RFit je objektivní fit-in systém zaměřený na ochranu sluchu, který umožňuje navržení odpovídající úrovně ochrany sluchu v podobě mušlových či zátkových chráničů.

-NS-Kódy: 865,835,
 Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: