Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Nová metoda spojení plastů s kovy

Nová metoda spojení plastů s kovy


24.09.2002
Vyu�ití vlastností dvou různých materiálů v jednom konstrukčním celku má oproti pou�ití jednoho materiálu své technické i ekonomické výhody. Nový systém spojení dílů z plastu a kovu představila na začátku září firma BASF. Ře�ení je v principu zalo�eno na mechanickém vtlačení límce kovového dílu do plastového komponentu. Pevné uchycení kovu do plastu zaji��uje podříznutí provedené na límci. Technologický proces probíhá za studena a je vhodný jak pro nevytvrzené tak vytvrzené polymery. Podle společnosti má nové ře�ení několik výhod oproti bě�ně pou�ívanému spojení zalitím. Dává konstruktérům vět�í svobodu ve volbě pevnosti plastového dílu a jako výsledek mů�e být celek men�í a lehčí, při stejné funkčnosti. Části jsou také méně náchylné k deformaci. Díky potencionálním ekonomickým úsporám se vyu�ití metody nejdříve předpokládá odvětvích, kde panuje vysoká konkurence, jako např. v automobilovém průmyslu.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: