Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Nové materiály od Lati

Nové materiály od Lati


10.11.2004
Tepelně vodivé směsi mohou být pokládány za jedny z posledních a zlomových bodů vývoje na poli termoplastů. Společnost Lati tak dnes díky úsilí vědců a výzkumných pracovníků představuje řadu materiálů Laticonther, jmenovitě skupinu tepelně vodivých směsí, určených pro vstřikování a lisování. Svým složením jsou založeny na různých aditivech a pryskyřicích, jako jsou PP, PA, LCP, PPS a další. Tyto směsi jsou určeny pro tradiční aplikace v elektronice, automobilovém průmyslu, vytápění, ventilaci a klimatizaci. Zajímavou novou alternativu nabízejí tyto materiály i v sektoru, kde nelze brát v úvahu využití kovů vzhledem k limitům jejich použití. Mezi hlavní výhody použití tepelně vodivých směsí patří zejména větší volnost v návrhu designu výrobku a konstrukční zjednodušení, nižší výrobní náklady a zvýšená pružnost výroby, odolnost vůči korozi a chemicky agresivním prostředím a samozřejmě elektrická nevodivost.
Druhou novou skupinou materiálů, které společnost Lati uvádí na trh, jsou směsi zajišťující ochranu proti hluku. Snížení vibrací strojů může být realizováno prostřednictvím izolací, tlumení i vlastní konstrukcí zabraňující rezonanci. Značnou měrou lze přenos zvuku omezit i vhodnou volbou a skladbou materiálů. Nová řada materiálů, které působí jako zvukové izolanty a tlumiče vibrací v širokém rozsahu provozních teplot, může být použita ve strojírenství, automobilovém průmyslu, manipulačních systémech, domácích aplikacích aj.
-jc-


Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: