Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Novinky na MSV 2018 - Fakulta strojní ČVUT

Novinky na MSV 2018 - Fakulta strojní ČVUT


16.09.2018

CO PREZENTUJE FAKULTA STROJNÍ ČVUT NA BRNĚNSKÉM VELETRHU

V pavilonu pražské ČVUT budou na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně dominovat zajímavé exponáty Fakulty strojní. Velkou pozornost si zaslouží ty, které jsou dílem studentů. Pod dohledem pedagogů vzniklo několik projektů. Například Formule Student, která na letošním hodnocení a soutěži obsadila vynikající třetí místo.

Ukázkou projektované výuky jsou kovové šachové figurky, které představují celý životní cyklus výrobku, od návrhu a programování realizace až po kontrolu kvality CMM technologií.

Exponát Vizitkomat je ukázkou trendu Průmysl 4.0. Dokáže vytisknout jak vizitky, tak i zvolený výběr informací o studiu prostřednictvím QR kódu generovaného webovou aplikací.

Další exponáty jsou pozoruhodné řešením aktuálních potřeb průmyslu. Projekt Automatizace procesu kontroly kvality představuje zpracování dat v rámci MES pro adaptivní regulaci výrobních procesů. Založeno je na použití souřadnicového měřicího stroje ZEISS DuraMax a spolupráci s průmyslovým robotem. Průběžná kontrola parametrů při výrobě je rychlejší, přesnější, spolehlivější a pomáhá snižovat ztráty na produkci. Nově vyvinutý řidicí systém šestiosého robotu Puma 200 je mimořádně užitečný. Otevřený systém umožňuje upravit libovolné staré roboty pro moderní výrobní linky nebo jej využít pro další modifikace i vývoj nových řidicích algoritmů a robotických operací. Kolový mobilní robot představuje nové a konstrukční řešení pro podvozky mechanizmů. Kola kulovitého tvaru umožňují překonávat překážky vyšší než poloměr kola. Proto je podvozek využitelný pro široké spektrum mobilních mechanismů.


Výsledkem dlouhodobé spolupráce firem Carl Zeiss spol. s.r.o. a ABB s.r.o. s Fakultou Strojní ČVUT v Praze je pracoviště automatizovaného procesu in-line kontroly kvality. Zpracování dat pro adaptivní regulaci výrobních procesů probíhá v rámci MES (Manufacturing Execution Systems). Je založeno na použití souřadnicového měřicího stroje ZEISS DuraMax ve spolupráci s kolaborativním průmyslovým robotem, který umožňuje i snadnou synchronizaci s dalšími systémy výrobní linky.

Podrobnější informace o připravovaných exponátech naleznete zde, více pak na letácích v expozici ČVUT.

Navštivte expozici ČVUT v Praze na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně! 
Přesvědčte se, že Fakulta strojní má značný inovační potenciál a může být užitečným partnerem firem.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT

Zpracováno redakcí Nomenklatura

Průmysl 4.0
Vzdělávání a školství
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: