Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Nový diagnostický, měřicí a řídicí modulový systém MMPS pro sledování provozu strojů.

Nový diagnostický, měřicí a řídicí modulový systém MMPS pro sledování provozu strojů.


30.05.2002
Monitorování provozu strojů Nový diagnostický, měřicí a řídicí modulový systém MMPS, určený pro sledování provozu strojů představila na veletrhu Amper společnost Aura, a. s. Systém umožňuje měřit všechny běžné fyzikální veličiny důležité pro určení stavu stroje včetně vibrační analýzy, vytvářet distribuované měřicí systémy a sítě, vyhodnocovat a archivovat provozní údaje o stavu strojů a předávat tyto informace po komunikačních sběrnicích a sítích. Dále lze trvalým sledováním stroje zabránit neočekávaným poruchám a haváriím, popř. sledovaná zařízení automaticky vypnout v případě, že k poruše nebo havárii dojde. Systém MMPS se skládá ze sestav základních stavebních jednotek systému – modulů MMPS vzájemně propojených komunikační sběrnicí standardu CAN. Každý modul obsahuje zabudovaný procesor provádějící zpracování a převod informací do digitální podoby a dva vestavěné samostatné kanály, které mohou být nezávisle konfigurovány jako vstupní, výstupní, komunikační nebo speciální. Jednotlivé sestavy tvoří vlastní monitory strojů a mohou obsahovat až šestnáct modulů, tzn. že k dispozici je 32 kanálů pro měřené veličiny s analogovými, reléovými nebo komunikačními výstupy pro připojení operátorského panelu, počítače či modemu pro dálkový přenos dat.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: